Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 30 Σεπτεμβρίου, 2019 13:47

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δέκα θέματα ημερησίας διάταξης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση της 11ης τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.:

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 30-09-2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1. Σχετικά με την συμπλήρωση δύο ετών από την πτώση της γέφυρας του Ιάσμου.
Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
2. Σχετικά με την συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις που αφορούν τρόφιμα και ευρύτερα τον αγροδιατροφικό τομέα.
Eπερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του Εθνικού πλαισίου λειτουργίας στην πόλη της Ελευθερούπολης, της Π.Ε Καβάλας στα πλαίσια των Τοπικών δρώμενων «Λευκή Νύχτα ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
2. Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην Κομοτηνή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Λευκή Νύχτα 2019».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
3. Έγκριση παράτασης ή μη του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την πόλη της Ορεστιάδας ,της Π.Ε Εβρου στο πλαίσιο της διοργάνωσης bazaar τιμών με παράλληλες δράσεις.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
4.Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2734/1999
Εισηγήτρια : Η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Χρυσούλα Βουτσά.
5. Σύσταση Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
6. Ορισμός μελών της επιτροπής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
7.Ορισμός μελών της επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.
8. Έγκριση έκδοσης απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Ροδόπης»
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.
9. Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Κ. Νευροκοπίου για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
10.Επικύρωση των πρακτικών της 8ης, 9ης και 10ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.


Συντάκτης Νewsroom 30 Σεπτεμβρίου, 2019 13:47

Συνεντεύξεις

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV