3η συνάντηση των μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου -“DiGi Inclusion” που αποτελείται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Μαρτίου, 2024 11:27

3η συνάντηση των μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου -“DiGi Inclusion” που αποτελείται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου -“DiGi Inclusion” που συγκροτείται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε:

  • εκτενής συζήτηση πάνω στο όραμα και τους επιμέρους στόχους που τίθενται καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση του έργου από τα μέλη της ομάδας
  • αρχικός σχεδιασμός των δράσεων μικρής κλίμακας που πρόκειται να γίνει στο προσεχές χρονικό διάστημα
  • παρουσίαση της μεθοδολογίας «η εφημερίδα του αύριο» προκειμένου να οριστεί το όραμα για την επόμενη 5ετία
  • ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων πάνω στο θέμα της ψηφιακής ένταξης που διαπραγματεύεται το έργο μέσω του δικτύου πόλεων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Ο διαμοιρασμός των αποψεών των παρευρισκόμενων πάνω στο κεντρικό θέμα του έργου, αποτελεί βασικό συστατικό όχι μόνο για τον σχεδιασμό δράσεων μικρής κλίμακας που θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλά κυρίως για την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, που είναι και το τελικό παραδοτέο του προγράμματος.


Ακολουθεί η διακρατική συνάντηση των μελών του δικτύου πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Torres Vedras στην Πορτογαλία στις 15-18 Απριλίου 2024 με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας του έργου, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και άλλες συναντήσεις με τις Τοπικές Ομάδες Δράσης, στις τοποθεσίες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και άλλοι φορείς καθώς και απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση ιδεών και αποφάσεων.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 29 Μαρτίου, 2024 11:27

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV