Προσλήψεις 13 ατόμων στον Δήμο Σουφλίου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Απριλίου, 2024 11:51

Προσλήψεις 13 ατόμων στον Δήμο Σουφλίου

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του προχωράει ο Δήμος Σουφλίου.

Αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και η διάρκεια συμβάσεων είναι για 8 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ήδη ξεκινήσει και η προθεσμία είναι έως 26-04-2024.


Οι θέσεις αναλυτικά:

  • 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών/ ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Προωθητής γαιών)
  • 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)
  • 1 θέση ΔΕ Τεχνικού /ΔΕ Υδραυλικών
  • 7 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

3. Έντυπο αίτησης

4. Υπεύθυνη δήλωση


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Απριλίου, 2024 11:51

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV