Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 3 Ιουλίου, 2022 11:00

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη

Σε διπλή συνεδρίαση καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι Ορεστιάδας την ερχόμενη Τρίτη 5 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με τις δύο Προσκλήσεις που απέστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χ. Ορμανλίδης, οι συνεδριάσεις θα γίνουν στις 7 και στις 8 το απόγευμα διαδοχικά, η μία Ειδική με μοναδικό θέμα τον Απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, και η άλλη Τακτική με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ αυτών, ο καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για να γίνει ο ετήσιος Απολογισμός της δημοτικής αρχής για το 2021, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να είναι το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. Επίσης, πρέπει τυπικά να ληφθεί απόφαση για τις αποζημιώσεις των νέων δημοτικών συμβούλων της παράταξης “Δήμος Ορεστιάδας – Τόπος Να Ζω” της Μ. Γκουγκουσκίδου που πρόσφατα ανέλαβαν τις θέσεις των παραιτηθέντων από τη “Δημοτική Επαναφορά” του Χ. Καζαλτζή, αλλά και οι τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων λόγω παραιτήσεων από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ο. και άλλες Επιτροπές του Δήμου θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση.

Πάντως στους εισηγητές περιλαμβάνονται ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, όπως και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Πάλλας. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, να αναρρώσουν πλήρως έως την Τρίτη, αφού όπως οι ίδιοι γνωστοποίησαν αυτές τις ημέρες διαγιγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό covid-19.

Αναλυτικά:

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, στις 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.-Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου του έτους 2022

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, στις 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Ορμανλίδης.
2.-Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.
3.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
4.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ορεστιάδας» λόγω παραίτησης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
5.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 75/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
6.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 325/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού, λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
7.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας, λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
8.-Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
9.-Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
10.-Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
11.-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και έγκριση ή μη συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο με (1) μια μερίδα. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.
12.-Έγκριση δίμηνης παράτασης παραχώρησης για την χρήση του χώρου του Αμφιθεάτρου Νεοχωρίου από τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Βαρσαμακίδης.
13.-Έγκριση παραχώρησης του δημοτικού κτιρίου «ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο Σύλλογο Γυναικών Δικαίων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
14.-Έγκριση αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας με αριθμ. τεμ. 3356 έκτασης 770,00 τ.μ. της ΟΔ έτους 1934 αγρ/τος Στέρνας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
15.-Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας με αριθμ. τεμ. 3356 έκτασης 770,00 τ.μ. της ΟΔ έτους 1934 αγρ/τος Στέρνας στη Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 3 Ιουλίου, 2022 11:00

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV