Αδειοδοτήθηκε η ΔΕΔΑ για το Φυσικό Αέριο σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 10, 2019 11:16

Αδειοδοτήθηκε η ΔΕΔΑ για το Φυσικό Αέριο σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύθηκε η άδεια διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου της ΡΑΕ στη ΔΕΔΑ και γίνονται γνωστές λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του έργου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της ΡΑΕ η οποία εγκρίνει και χορηγεί άδεια διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ».

Το έργο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης θα κατασκευασθούν 484,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 8,5 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης στα οποία προβλέπεται η σύνδεση 9.357 νέων πελατών. Το εν λόγω δίκτυο εξυπηρετεί τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Καβάλας.

Δίκτυο διανομής Έβρου

Το Δίκτυο Διανομής του νομού Έβρου τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το Δίκτυο Μεταφοράς (Υψηλή Πίεση) μέσω του Σταθμού Υποβιβασμού Αλεξανδρούπολης 70/19 bar και αποτελείται από δύο επιμέρους δίκτυα διανομής:

  •  το Δίκτυο Διανομής Μέσης Πίεσης με ονομαστική πίεση λειτουργίας ως 19 bar και
  • το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Πίεσης με ονομαστική πίεση λειτουργίας ως 4 bar

Το δίκτυο Διανομής Μέσης Πίεσης (19 bar) είναι γεωγραφικά ενιαίο και αποτελείται από το δίκτυο της Αλεξανδρούπολης που έχει μήκος 23.900m.Αποτελείται από χαλύβδινους σωλήνες διαμέτρου 10’’, 8’’, 6’’ και 4’’ και αποτελώντας τον βασικό κορμό του δικτύου τροφοδοτεί με τη σειρά του τους μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς (MR) διανομής 19/4 και περιορισμένο αριθμό μεγάλων καταναλωτών.

Το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Πίεσης (4 bar) αποτελείται από το δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Αλεξανδρουπόλεως (συμπεριλαμβανομένης της ΒΙ.ΠΕ.) μήκους 3.600m, εκ των οποίων 3.010m βρίσκονται εντός της πόλης της Αλεξανδρούπολης και αποτελείται από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου 160mm και 125mm
Δεν υπάρχουν άλλα σημεία διασύνδεσης του Δικτύου αυτού με άλλα ΑΣΦΑ ή δίκτυα διανομής.
Στο υφιστάμενο δίκτυο δεν προβλέπονται σημεία εισόδου όπως εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης ή αεριοποίησης.
Το Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες εγκαταστάσεις: 16 βανοστάσια, 5 θαμμένες βάνες στο δίκτυο μέσης πίεσης, 14 θαμμένες βάνες στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, ένα (1) σταθμο κινητής ξεστροπαγίδας, δύο (2) σταθμοί διανομής 19/4: ένας (1) για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, ένας για τη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης. Το σύστημα περιλαμβάνει περίπου 62 measuring posts καθοδικής προστασίας, που ηλεκτροδοτείται από δύο τροφοδοτικά.

Το μήκος του νέου Δικτύου Διανομής το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στις περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Στα δίκτυα αυτά, πρόκειται να συνδεθούν 7.639 Οικιακοί, 1.685 Εμπορικοί και 33 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 161.225 MWh για τους Οικιακούς, 155.641 MWh για τους Εμπορικούς και 164.243 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες.
Συγκεκριμένα σε 5 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη θα γίνουν 1.611 οικιακές συνδέσεις, 295 εμπορικές και 6 βιομηχανικές ενώ στην Ορεστιάδα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν 622 οικιακές συνδέσεις, 366 εμπορικές και 1 βιομηχανική. Αναλυτικά:

Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 52.952.990 €:

Μέσω των δικτύων Μέσης Πίεσης το φυσικό αέριο μεταφέρεται είτε σε μεγάλους καταναλωτές (βιομηχανίες) είτε σε πόλεις για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής Χαμηλής Πίεσης (4bar). Η τροφοδοσία στην Ορεστιάδα θα πραγματοποιείται μέσω δύο σταθμών CNG, με 3.000 (m3/h) δυναμικότητα αποσυμπιεστή και το κόστος εκαστου αποσυμπιεστή στα 180.000 ευρώ και ενώ στις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας η τροφοδεσία θα γίνει μέσω Διασύνδεσεων ΕΣΦΑ.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Ιανουάριος 10, 2019 11:16

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter