Θέση εργασίας στον Δήμο Σαμοθράκης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 17, 2018 11:56

Θέση εργασίας στον Δήμο Σαμοθράκης

Πρόσληψη ενός ατόμου με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Σαμοθράκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, Διάρκεια 8 μηνες , 1 άτομο

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017»], έχει γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (δημοτικό σχολείο Χώρας) και στην ιστοσελίδα του www.samothraki.gr (Ανακοινώσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αποστολούδια Πέτρο (αριθ. τηλεφώνου 2551350800).

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 17, 2018 11:56

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter