Θέση εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Οκτώβριος 12, 2017 12:54

Θέση εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 και συγκεκριμένα:

1 θέση ΔΕ Επιμορφωτή – διδάσκοντα Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας με έδρα υπηρεσίας ΔΕ Αλεξ/πολης – ΔΕ Φερών και με διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα ) προσόντα

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Ενοργάνωσης, Πτυχίο ή Δίπλωμα Πνευστού οργάνου ή Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και αναφορά της ειδικότητας στα Ελληνικά.
Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία ως Μαέστρος Φιλαρμονικής Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα αν υπάρχει. Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα και να φαίνονται καθαρά τα έτη προϋπηρεσίας.
Καλλιτεχνική Δραστηριότητα: συναυλίες-εμφανίσεις κοσμικές, λατρευτικές και επετειακές, ηχογραφήσεις κ.λ.π

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 69 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Την σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Οκτώβριος 12, 2017 12:54
RadioEvrosAPPS

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

SiankouriBanner2

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter