Θέση εργασίας για 17 άτομα στα ωδεία Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 27 Σεπτεμβρίου, 2019 11:00

Θέση εργασίας για 17 άτομα στα ωδεία Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψης προσωπικού μουσικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πληρωμή ανακοινώνει ο δήμος Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος  εκπαιδευτικού έτους 2019-2020  και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και  αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και επικουρικά ) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α

Κωδικός θέσης     Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Κατηγορία /

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης
01 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής βιολιού 1    Εννέα (9) μήνες από την

ημερομηνία πρόσληψης

02 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής βιολοντσέλου 1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
03 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής φλάουτου 1    Εννέα (9) μήνες από την

ημερομηνία πρόσληψης

04 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής κιθάρας 3  Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
05 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής  πιάνου 2  Εννέα (9)   μήνες από την

ημερομηνία πρόσληψης

06 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής Μονωδίας – Μελοδραματικής 1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
07 Δήμος Αλεξανδρούπολης ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής  Βυζαντινής Μουσικής 2   Εννέα (9)  μήνες από την

ημερομηνία πρόσληψης

08 Δήμος Αλεξανδρούπολης

 

 

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

 

 

TΕ Καθηγητής

Ανώτερων

Θεωρητικών

1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης

 

09 Δήμος

Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής

Κατώτερων Θεωρητικών

1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
10 Δήμος

Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

TΕ Καθηγητής

Μουσικής Αγωγής-Προπαιδείας

1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
11 Δήμος

Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος  Μοντέρνων Κρουστών 1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
12 Δήμος

Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

ΔΕ Δάσκαλος

Ηλεκτρικής Κιθάρας

1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης
13 Δήμος

Αλεξανδρούπολης

ΔΕ Αλεξ/πολης

ΔΕ Φερών

 ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσιακών Οργάνων (μπουζουκιού) 1  Εννέα (9)  μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά ) προσόντα

 

 

Για τους κωδικούς θέσεων από 01 ,02,04, 05,06,07, 08

 

Τίτλοι σπουδών: πτυχίο  ή   δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής  ειδίκευσης   αναγνωρισμένου    εκπαιδευτικού   ιδρύματος   του εσωτερικού   , ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5του Ν. 2158/1993(Α΄109) ή πτυχίο  ή  δίπλωμα ισότιμο και αντίστοιχο  αναγνωρισμένου    μουσικού ιδρύματος του εξωτερικού .

Επιπλέον (αν υπάρχουν)

Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.

Απολυτήριο  εξατάξιου   Γυμνασίου  ή   Λυκείου  του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία : αποδεδειγμένη 5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα , Ωδεία και Μουσικές Σχολές, μουσικά εκπαιδευτήρια  του Δημοσίου ή ΟΤΑ .

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Ωδείων ή Μουσικών Σχολών, όπου να αναγράφεται  ο αριθμός  έγκρισης  πρόσληψης  του Υπουργείου Πολιτισμού(για τα αναγνωρισμένα τμήματα)

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα   να αποδεικνύεται με παραστατικά από: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα ή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία , ρεσιτάλ , συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις,  διαλέξεις , συνέδρια ,σεμινάρια , συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις , μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- διακρίσεις

Για τους κωδικούς θέσεων 03,09,10

Τίτλοι σπουδών:   πτυχίο  ή   δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής  ειδίκευσης   αναγνωρισμένου     εκπαιδευτικού   ιδρύματος   του εσωτερικού   , ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5του Ν. 2158/1993(Α΄109) ή πτυχίο  ή  δίπλωμα ισότιμο και αντίστοιχο  αναγνωρισμένου    μουσικού ιδρύματος του εξωτερικού .

Επιπλέον (αν υπάρχουν)

Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.

Απολυτήριο  εξατάξιου   Γυμνασίου  ή   Λυκείου  του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία : αποδεδειγμένη   διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ( Ωδεία και Μουσικές Σχολές), μουσικά εκπαιδευτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού, του Δημοσίου ,ΟΤΑ . Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Ωδείων ή Μουσικών Σχολών.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα   να αποδεικνύεται με παραστατικά από: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα ή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία , ρεσιτάλ , συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις,  διαλέξεις , συνέδρια ,

σεμινάρια , συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις , μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις- διακρίσεις .

 Για τους κωδικούς θέσεων 11 ,12 και 13

Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών και μουσικοί τίτλοι στον αντίστοιχο τομέα  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος  εσωτερικού ή εξωτερικού ή εκτενής καλλιτεχνική δραστηριότητα σε σύνολα μοντέρνας ή λαϊκής μουσικής .  Πιστοποιημένες μουσικές σπουδές, βεβαιώσεις κύκλων σεμιναρίων.

Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα (Ωδεία, μουσικές

σχολές, Μουσικά Λύκεια ) μουσικά εκπαιδευτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού , του Δημοσίου ,ΟΤΑ.

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Ωδείων ή Μουσικών Σχολών.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα : αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως συναυλίες (συμμετοχή σε σε ορχήστρα  ή μουσικά σχήματα λαϊκού και μοντέρνου ρεπερτορίου ). Ηχογραφήσεις ,Δισκογραφία.

Συστάσεις-Διακρίσεις παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνέδρια για την απαιτούμενη ειδικότητα  .

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής  πρέπει να έχουν ηλικία 21 έως 65 ετών.

2.Να είναι  Έλληνες  πολίτες

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).

5.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και    Κοινοτικών      υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του  Ν.3584/07(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007)

    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1)  κωδικό θέσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν , ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001), καθώς και πράξη αναγνώρισης (ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου κ.λ.π.) βάσει του Ν.4250/2014
 3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας – εμπειρίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο τομέα ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού ή Μουσικά Ιδρύματα εξωτερικού σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (εφόσον υπάρχει ).
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης , πρόσφατης έκδοσης.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.

7.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 1. Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού , σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, καθώς και από αναγνωρισμένες μη μουσικές παιδαγωγικές σχολές και τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού.

2.Άλλοι συναφείς τίτλοι – βεβαιώσεις σπουδών (εφόσον υπάρχουν)

3.Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου ) , ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις , σεμινάρια , συγγραφή σχετικού βιβλίου , δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα , συνθέσεις, συστάσεις-διακρίσεις κ.λ.π.

 1. Προϋπηρεσία (αν υπάρχει).
 2. Εντοπιότητα (αν υπάρχει).
 3. Κοινωνικά οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνος- μονογονέας- γονέας – μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ), άνεργος .

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος, στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και στο Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Φερών 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064161, 2551064219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει στις 15-10-2019 από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αρ. πρωτ.17142/16-9-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  Καραϊσκάκη αρ. 5 Αλεξανδρούπολη. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει,  για να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία  (ακρόαση , συνέντευξη).

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ημέρα συνεδρίασης της επιτροπής.

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και την συναίνεση των υποψηφίου στην διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιμασίας( ακρόασης , συνέντευξης).

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημοτικού Ωδείου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση  του Δημοτικού Ωδείου.

Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το Π Δ 524/1980 η υποβολή ενστάσεων.

* Η υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους , αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου.

* Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου τόσο στο Κεντρικό Κτίριο όσο και στο παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών.

* Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο όπου χρειάζεται .

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980.
 2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης  και στην ιστοσελίδα του  www.alexpolis.gr

Συντάκτης Νewsroom 27 Σεπτεμβρίου, 2019 11:00

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV