Με 11 ενδιαφέροντα θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 26 Φεβρουαρίου, 2023 12:56

Με 11 ενδιαφέροντα θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Η συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στο “Δίκτυο Πόλεων κατά του αντισημιτισμού και της διασποράς φυλετικού μίσους“, η ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στη Βασ. Κωνσταντίνου, η ενεργειακή αναβάθμιση και η αποκαταστάσεις στεγών σε σχολικά κτήρια, είναι μερικά από τα έντεκα συνολικά θέματα που θα απασχολήσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Η Τακτική Συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, με το δημοτικό έλεγχο όπως πάντα να προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση που απέστειλε στους δημοτικούς συμβούλους ο Πρόεδρος Χρήστος Ορμανλίδης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 28.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ» και διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» με τη μορφή ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
2.-Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. – Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου
3.-Έγκριση του αριθμ. 3235/22.02.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με αίτημα τροποποίησης της αριθμ. 22052/19.10.2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011460168) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της “Σ.ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και αναπροσαρμογής των συμβατικών τιμών – Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
4.-Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης με τίτλο: “Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και μονοπατιών πεζοπορίας”» – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
5.-Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο Ορεστιάδας” – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
6.-Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
7.-Έγκριση 3ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας” – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
8.-Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου: “Αποκατάσταση στεγών σε σχολεία της Ορεστιάδας (ΕΠΑΛ – 2ο Νηπιαγωγείο)” – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
9.-Έγκριση 6ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018” – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
10.-Έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας με βάρη του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας – Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Σιαφκαλόζης
11,-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας, λόγω αντικατάστασης των Εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας – Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 26 Φεβρουαρίου, 2023 12:56

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV