Συνεχίζεται από την Περιφέρεια ο καθαρισμός ρεμάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 10 Νοεμβρίου, 2022 11:20

Συνεχίζεται από την Περιφέρεια ο καθαρισμός ρεμάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Τα τεχνικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου συνεχίζουν την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εν όψει του επερχόμενου χειμώνα στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Π.Ε. Έβρου.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Ιανουαρίου του 2021, ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και απορρίμματα, καθώς και η αποκατάσταση των λιθορριπών και των συρματοκιβωτίων.

Στα τμήματα όπου δεν υφίσταται πλέον το αρχικό ανάχωμα, θα αποκατασταθεί η συνέχειά του στο τμήμα αυτό. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από τη βάση του υφιστάμενου αναχώματος και θα απλώνεται σε μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων εκατέρωθεν του ρήγματος με τριγωνική εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ παλαιού και νέου αναχώματος.


Στα τμήματα που υπάρχουν αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων, θα προηγηθεί η κατάλληλη εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος σε κατάλληλες αναβαθμίδες (πατάρια) στο ήμισυ της διατομής του υφιστάμενου αναχώματος και κατόπιν η ανακατασκευή του, με σκοπό να επιτευχθεί και εδώ η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ του υφιστάμενου και του ανακατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος.

Πρόκειται για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄», που έναντι του ποσού των 2.183.922,82 € (με ΦΠΑ) συμβασιοποιήθηκε και εκτελείται από την Κοινοπραξία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. – ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Συνοπτικά για τις παρεμβάσεις:

Τα ρήγματα που θα αποκατασταθούν είναι : Μαΐστρος (ρέμα Ειρήνη) μήκους 200 μέτρων, Απαλός (ανατολικό ρέμα) 120 μέτρων, Άβαντας (δυτικά του οικισμού) 90 μέτρων, Αγνάντια δύο ρήγματα 76 και 82 μέτρων αντίστοιχα, Άνθεια (περιοχή Πανοράματος) πέντε ρήγματα συνολικού μήκους 825 μέτρων.

Στα τμήματα που υπάρχουν αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων, θα προηγηθεί η κατάλληλη εκσκαφή του υφιστάμενου αναχώματος σε κατάλληλες αναβαθμίδες (πατάρια) στο ήμισυ της διατομής του υφιστάμενου αναχώματος και κατόπιν η ανακατασκευή του, με σκοπό να επιτευχθεί και εδώ η επιθυμητή συνάφεια μεταξύ του υφιστάμενου και του ανακατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος.

Αλλοιώσεις της διατομής των αναχωμάτων εμφανίζονται στα ρέματα: Αισύμης (5.500,00 μ), Άβαντα (3.500,00 μ), Αμφιτρίτης (2.500 μ), Μαΐστρου (2.100,00 μ), Απαλού (3.000,00 μ) Κίρκης (1.200,00 μ), Συκορράχης (1.900,00 μ) Παλαγίας (900,00 μ), Χιλής (1.300,00 μ), Μάκρης (560,00 μ), Δικέλλων (720,00 μ), Αγνάντιας (1.100,00 μ), Άνθειας (1.000,00 μ), Αρίστηνου (250,00μ).

Οι θέσεις και οι ενέργειες που προτείνονται για κάθε θέση αναφέρονται με λεπτομέρεια στην αναλυτική προμέτρηση της μελέτης.

Όπου κριθεί ότι τα προϊόντα εκσκαφών είναι κατάλληλα, θα επαναχρησιμοποιηθούν και οι πλεονάζουσες ποσότητες θα προέρχονται από εγκεκριμένους δανειοθαλάμους στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των αναχωμάτων, θα ακολουθήσει η επίστρωση της στέψης τους με κατάλληλα υλικά οδοστρωσίας. Όπου προϋπήρχε προστασία του αναχώματος με συρματοκιβώτια και λιθορριπή, θα αποκατασταθεί.

Επίσης, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από αυτοφυή βλάστηση (καλάμια, χόρτα, μικρά δένδρα κ.λ.π.), μπάζα και απορρίμματα, τον καθαρισμό κάτω και πέριξ των τεχνικών έργων του ρέματος από μπάζα

Ανατολική πλευρά Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθαρίστηκε το ρέμα που διέρχεται μέσα από το Αρίστηνο μέχρι την σιδηροδρομική γραμμή. 3500,00 μέτρα. Τοποθετήθηκαν συρματοκιβώτια σε δυο σημεία εντός του οικισμού για την προστασία κατοικιών, των πρανών και της στέψης.

Καθαρίστηκε το ρέμα στο Βόρειο άκρο στο Αρίστηνο μέχρι το σημείο που εισέρχεται σε οχετό 270,00 μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Δυτικά της Άνθειας από τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι και τα όρια του οικισμού Αετοχωρίου 5800,00 μέτρα. Θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια για την προστασία κατοικιών, των πρανών και της γέφυρας στην Εθνική Οδό -Περιοχή Πανόραμα.

Άμεσα ξεκινούν εργασίες καθαρισμού τεσσάρων ρεμάτων στον Απαλό Ανατολικά από STATUS μέχρι Δυτικά στο PRAKTIKER.

Δυτική πλευρά Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθαρίστηκε το ρέμα πριν την Ανατολική είσοδο της Μάκρης (Κρύα Βρύση) από την Εγνατία Οδό μέχρι την εκβολή στη θάλασσα 1300,00 μέτρα.

Καθαρίζεται το ρέμα εντός του οικισμού Μάκρης από την πλατεία μέχρι και την εκβολή στη θάλασσα 760,00 μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Δυτικά του Μοναστηριού 260,00 μέτρα

Καθαρίζεται το ρέμα Ανατολικά των Δικελλών και Δυτικά από το Κακόρεμα από την εκβολή μέχρι και την Εγνατία Οδό. Καθαρίσθηκαν 400,00 μέτρα και θα καθαρισθούν συνολικά 2100,00 μέτρα

Καθαρίζεται το Κακόρεμα από την εκβολή στη θάλασσα και σε μήκος 3500,00 μέτρα μέχρι την Εγνατία Οδό.

Άμεσα ξεκινούν εργασίες τοποθέτησης συρματοκιβωτίων για την προστασία κατοικιών, πρανών και της κοίτης στο Ρέμα Κρύα Βρύση.

Άμεσα δε, ξεκινούν εργασίες καθαρισμού του ρέματος στο γήπεδο Μάκρης μέχρι και την εκβολή στη θάλασσα στην περιοχή Χαρούμενο Ακρογιάλι μήκους 850,00 μέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς υπογράμμισε σχετικά:

«Κυρίαρχος στόχος μας παραμένει η αποτελεσματική αποκατάσταση των ζημιών στους οικισμούς και στις περιοχές που προκλήθηκαν από χειμάρρους και ρέματα. Οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, καθώς και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων. Ταυτόχρονα σύντομα ξεκινούν παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων και τάφρων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με ακόμη ένα έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκεται για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό συνέδριο».


Συντάκτης Νewsroom 10 Νοεμβρίου, 2022 11:20

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV