Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Φεβρουαρίου, 2023 10:45

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 1 Μαρτίου και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 4 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη  01.03.2023 και ώρα 18:00 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’),
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 5432/27-01-2023 (ΦΕΚ 389/28-01-2023 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Δημιουργία Δικτύου Πόλεων με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ» με διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4000τμ στο τμχ.622 αγροκτήματος Μαΐστρου για εργοταξιακή  και μόνιμη χρήση για την εγκατάσταση βανοστασίου ακτής του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης στην GASTRADE AE (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
  3. Καθορισμός προσόντων για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν σε τεχνικές ειδικότητες, οι οποίες εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων  έτους 2023 (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
  4. Τροποποίηση της 834/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη Εργατών Γενικά / ΥΕ 16 Συνοδών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (2/μηνης διάρκειας)» (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 28 Φεβρουαρίου, 2023 10:45

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV