Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 2η Εταιρική Τεχνική Συνάντηση για το έργο DIGI-INCLUSION στην Πορτογαλία

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Απριλίου, 2024 17:37
Swiss Approval

Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 2η Εταιρική Τεχνική Συνάντηση για το έργο DIGI-INCLUSION στην Πορτογαλία

Την Τρίτη και την Τετάρτη 16 & 17 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία η 2η εταιρική τεχνική συνάντηση του έργου “DIGI-INCLUSION” που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT.

Κατά τη διάρκεια της 1ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:

  • Συζήτηση για το όραμα & τους στόχους του έργου για κάθε εταίρο
  • Αρχικές ιδέες για τα πιεστικά προβλήματα ψηφιακού αποκλεισμού
  • Επερχόμενες δραστηριότητες
  • Σημαντικά θέματα & ανάγκες των κοινωνικών ομάδων
  • Καθορισμός και μετρήσεις των ψηφιακών κενών

Κατά τη διάρκεια της 2ης επίσημης ημέρας της συνάντησης έγινε:


  • Ειδική παρουσίαση τύπου Masterclass από τον εταίρο LEPIDA
  • Ομαδικές εργασίες σχετικά με δράσεις μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο
  • Επισκέψεις εργασίας στην περιοχή
  • Τελική συζήτηση πάνω στα ψηφιακά δικαιώματα των δημοτών 

Περισσότερα για το έργο στην αγγλική γλώσσα: https://urbact.eu/networks/digi-inclusion


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 22 Απριλίου, 2024 17:37

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV