Προσλήψεις 155 ατόμων στο Εργοστάσιο Ζαχάρεως Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 29 Σεπτεμβρίου, 2016 09:41

Προσλήψεις 155 ατόμων στο Εργοστάσιο Ζαχάρεως Ορεστιάδας

Πρόσληψη 155 εποχιακών-Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας  από 8 π.μ- 2 μ.μ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή

Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο προσωπικού του εργοστασίου τηλ 2552041828


Συντάκτης Νewsroom 29 Σεπτεμβρίου, 2016 09:41

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV