Προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στον ΟΣΕ – Οι θέσεις για τον Έβρο

Συντάκτης Νewsroom 8 Δεκεμβρίου, 2022 14:47

Προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στον ΟΣΕ – Οι θέσεις για τον Έβρο

Δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.(ΟΣΕ Α.Ε.).

Πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 90 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), και ειδικότερα 34 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, 36 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες, 5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί,10 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και 5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων.

Για τον νομό Έβρου προβλέπονται 7 θέσεις ως εξής:


  • 2 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
  • 3 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
  • 2 θέσεις ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Οι κατωτέρω ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης:

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων: Χειρισμός μηχανισμού αλλαγής τροχιάς στους σταθμούς, εκτέλεση εργασιών ελιγμών και εργασία λίπανσης και ελαφράς συντήρησης των μηχανισμών και
εγκαταστάσεων γραμμής

ΔΕ Σταθμάρχες: Αποκλειστικά υπεύθυνος για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στην περιοχή ευθύνης του. Διαχείριση προσωπικού, δαπανών, απολογιστικά στοιχεία κυκλοφορίας,
αλληλογραφία προς τις υπηρεσίες του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. κ.λπ.

ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί: Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και επισκευή εξοπλισμού ασυρμάτων και ενσυρμάτων τηλεπικοινωνιών.

ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων ισχύος. Επισκευή Η/Μ συστημάτων

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου: Χειρισμός μηχανημάτων βαρέων ή μη με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της γραμμής , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ


Συντάκτης Νewsroom 8 Δεκεμβρίου, 2022 14:47

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV