Ορεστιάδα: Θέση εργασίας από το ΚΚΠΑΑΔΟ

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 18, 2018 12:11

Ορεστιάδα: Θέση εργασίας από το ΚΚΠΑΑΔΟ

Το ΚΚΠΑΑΔΟ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου για την  στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορεστιάδας»

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορεστιάδας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4«Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, στο ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ που εδρεύει στον Δήμο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) με διάρκεια σύμβαση Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Περισσότερα σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα αλλά και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στα σχετικά έγγραφα:

ΣΟΧ2/2018

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΟΧ5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Δεκέμβριος 18, 2018 12:11

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter