ΚΕΑ: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση από 1η Νοεμβρίου

Συντάκτης Νewsroom 31 Οκτωβρίου, 2018 11:32

ΚΕΑ: Ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση από 1η Νοεμβρίου

Oι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από 1η Νοεμβρίου 2018 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, τροποποιείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου, το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών και τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα, την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται.

Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση, γιατί στη λήξη του 6/μήνου η αίτηση θα ανακληθεί.

Συνεπώς, όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση ή έχουν κάνει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης έως την 31/05/2018, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός του Νοεμβρίου 2018. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

Μήνας έγκρισης ή τελευταίας τροποποίησης –  Μήνας υποβολής νέας αίτησης

Ιούνιος  2018                                                                Δεκέμβριος 2018

Ιούλιος 2018                                                                  Ιανουάριος 2018

Αύγουστος 2018                                                           Φεβρουάριος 2018

Σεπτέμβριος 2018                                                        Μάρτιος 2018    

Οκτώβριος 2018                                                           Απρίλιος 2018

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται απευθείας, στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ www.keaprogram.gr και στα Κέντρα Κοινότητας.


Συντάκτης Νewsroom 31 Οκτωβρίου, 2018 11:32

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV