Έρχονται 22 προσλήψεις στους δήμους Ορεστιάδας και Σαμοθράκης

Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 30, 2018 11:17

Έρχονται 22 προσλήψεις στους δήμους Ορεστιάδας και Σαμοθράκης

Πενήντα δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν άμεσα 594 προσλήψεις μετά από την έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά τις βεβαιώσεις των οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Μεταξύ αυτών στον Έβρο προβλέπονται 22 θέσεις σε Ορεστιάδα και Σαμοθράκη ως εξής:

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη εβδοµήντα πέντε (75) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους.

Στον Έβρο προβλέπεται η πρόσληψη 21 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας.

Έγκριση σύναψης τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.

Εγκρίνεται η σύναψη τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους.

Για τον Έβρο προβλέπεται 1 θέση στον Δήμο Σαμοθράκης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

 


Συντάκτης Νewsroom Ιούλιος 30, 2018 11:17

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter