Εκπνέει η προθεσμία της ΔΕΗ για τις δηλώσεις αγροτικών γεωτρήσεων

Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 11, 2018 09:56

Εκπνέει η προθεσμία της ΔΕΗ για τις δηλώσεις αγροτικών γεωτρήσεων

Δείτε πια δικαιολογητικά θα χρειαστούν προκειμένου να διασφαλίσετε τιμολόγιο για αγροτική χρήση

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου γνωστοποιεί ότι:

Από τη ΔΕΗ έχει δοθεί προθεσμία στους καταναλωτές με υφιστάμενες και ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 να κατατεθούν δικαιολογητικά για να συνεχίσει να ισχύει το τιμολόγιο για γεωργική χρήση.
Η αίτηση για την άδεια χρήσης νερού των γεωτρήσεων που ανήκουν στους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου θα υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου.
Η αίτηση για την άδεια χρήσης νερού των γεωτρήσεων που ανήκουν στους δήμους Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης θα υποβάλλεται στους αντίστοιχους δήμους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

  1. Αίτηση – Δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

  2. Παράβολο 150 ευρώ εάν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΕΜΣΥ ή 250 ευρώ εάν δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΕΜΣΥ.

  3. Χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:
    α) το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84,
    β) τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.Σ.Δ.Ε..

  4. Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) ετών.

Απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο πρωτότυπου φακέλου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα.

Οι καταναλωτές που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση για την άδεια χρήσης νερού και αυτή δεν έχει εκδοθεί θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα περί υποβολής αίτησης.

Για τους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου
Επικοινωνία – Πληροφορίες : Ορεστιάδα, Κων/πόλεως 147 – 1ος όροφος (πάνω από το ζαχαροπλαστείο ΖΗΣΑΚΗΣ)Τηλέφωνο επικοινωνίας : 25523 51532 κ. Λυμπερίδου Ελένη


Συντάκτης Νewsroom Σεπτέμβριος 11, 2018 09:56

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter