15+2 θέσεις εργασίας στην ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας Σεπτέμβριος 7, 2017 13:34

15+2 θέσεις εργασίας στην ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 15 θέσεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού και 2 διευθυντών στην ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)  . Ύστερα από τις υπ’ αριθ. 12574/4-8-2017, 12575/05-05-2017 εγκρίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. 15972/17-8-2017, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, τις υπ’ αριθ. 195/2017, 196/2017, 197/2017, 199/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ.  με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2017 -2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), δύο (2) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με αντίτιμο με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  και τριών (3) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διδακτικό προσωπικό για πιάνο1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για μονωδία  – σύγχρονο τραγούδι1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Ανώτερα Θεωρητικά1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για κλασσική κιθάρα1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για κλασσική – ακουστική ηλεκτρική κιθάρα1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Bιολί1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Bιολοντσέλο1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για πνευστά1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για μπουζούκι1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Βυζαντινή μουσική1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Μουσική προπαιδεία (με γνώσεις αρμόνιου ή ακορντεόν)1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για κρουστά όργανα1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ12 
Διδακτικό προσωπικό για διδασκαλία των μαθημάτων: τεχνική , ανάλυση, θεωρία, μεθοδολογία κλασικού χορού.1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ1 
Διδακτικό προσωπικό για Ζωγραφική1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Διδακτικό προσωπικό για Κόσμημα/διακόσμηση/χειροτεχνία1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ2 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 8 Σεπτεμβρίου 2017 έως 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Επίσης Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.).Ύστερα από την υπ’ αριθ. 12574/4-8-2017, έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις υπ’ 195/2017, 200/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Ε.Υ.  με την υπ’ αριθ. 146/2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος, προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργική περίοδο 2017 – 2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Χορού1ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ2 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στη Δ/νση: Κων/πολεως 59 καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

 

            Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 8 Σεπτεμβρίου 2017 έως 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 


Συντάκτης Δημήτρης Μηλίκας Σεπτέμβριος 7, 2017 13:34

Συνεντεύξεις

Ράδιο Έβρος TV

10487149_10203873630430534_1848106393_n

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter