«Άνεμος Έβρου»: «Πράσινο» για το αιολικό των 129,8 MW, με σουηδικό «άνεμο» στην Ορεστιάδα

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Μαΐου, 2024 10:57

«Άνεμος Έβρου»: «Πράσινο» για το αιολικό των 129,8 MW, με σουηδικό «άνεμο» στην Ορεστιάδα

Με μεγάλο project αιολικής ενέργειας ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο σουηδικός όμιλος «ΟΧ2».

Συγκεκριμένα, έλαβε το «πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ για το αιολικό πάρκο της εταιρείας «Άνεμος Έβρου», ισχύος 129,8 MW, το οποίο θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Ορεστιάδας.

Πρόκειται για ένα έργο που κατά κάποιο τρόπο πέρασε από τα… 40 κύματα καθώς χρειάστηκε ο επανασχεδιασμός του λόγω ενστάσεων από αρμόδιες υπηρεσίες. Τελικά, όμως, και μετά τις αναγκαίες αλλαγές, εξασφάλισε την ΑΕΠΟ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.


Τι προβλέπει η ΑΕΠΟ

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία από την εταιρεία «Άνεμος Έβρου» Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 129,8 MW στη θέση “Αετοκορφή”, με τα συνοδά έργα του, στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 19 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου Vestas V162, εκ των οποίων οι 7 θα είναι ονομαστικής ισχύος 6,2 MW έκαστη, και οι 12 ονομαστικής ισχύος 7,2 MW έκαστη.

Το σύνολο των Α/Γ του έργου θα έχουν ύψος πυλώνα 149 m, διάμετρο πτερωτής 162 m και συνολικό ύψος: 81 + 149 = 230 m.

Στις θέσεις θεμελίωσης των Α/Γ οι εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης, είναι:

• εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες για την κατασκευή της επιθυμητής πλατείας διαστάσεως 27 m x 36 m
• κατασκευή άξονα ανέγερσης γερανού μήκους 125 m και πλάτους 10 m (εντός τoυ δρόμου προσέγγισης της Α/Γ, όπου αυτό είναι εφικτό).
• κατασκευή του χώρου εγκατάστασης του γερανού για την ανέγερση των ανεμογεννητριών (εντός της πλατείας) διαστάσεων 21 m x 27 m με κλίση 0% με συμπυκνωμένη στρώση έδρασης οδοστρώματος σε ποσοστό 100% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor.
• διαμόρφωση πλατείας αποθήκευσης ενός πτερυγίου διαστάσεων 5 m x 87 m για την Α/Γ 3 που θα κατασκευαστεί με μέθοδο συναρμολόγησης “just in time” και λαμβάνοντας υπόψιν την χρήση τηλεσκοπικού γερανού. Στις υπόλοιπες 18 Α/Γ θα διαμορφωθεί επιπλέον χώρος (πλατεία) διαστάσεων 20 m x 87 m για την εναπόθεση των πτερυγίων και χώρος (πλατεία) διαστάσεων 19 m x 61,5 m για την εναπόθεση των τμημάτων του πύργου.

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ αφορούν στην υπόγεια σύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, μέσω της κατασκευής υπόγειας όδευσης γραμμής Μέσης Τάσης (33kV). Η διασύνδεση των Α/Γ θα καταλήγει σε κέντρο ελέγχου, για τις ανάγκες του οποίου θα διαμορφωθεί χώρος 25 m x 25 m και θα γίνει εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων οικίσκων – τύπου ISOBOX, σε συγκεκριμένη θέση εντός του γηπέδου του ΑΣΠΗΕ.

Από το κέντρο ελέγχου θα ξεκινάει υπόγεια όδευση γραμμής Μ.Τ. (33kV) και θα καταλήγει στον υφιστάμενο υποσταθμό (Υ/Σ) Ορεστιάδας. Η προτεινόμενη υπόγεια γραμμή μέσης τάσης 33kV της διασύνδεσης, θα είναι συνολικού μήκους περίπου 36,24 km και θα κατασκευαστεί εντός του ερείσματος των υφιστάμενων δρόμων.

Στα συνοδά έργα πρόσβασης περιλαμβάνονται η διαμόρφωση τμημάτων της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης στον ΑΣΠΗΕ και η διάνοιξη νέας οδοποιίας πρόσβασης για την προσέγγιση στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ.
Σύμφωνα με τα τεχνικά υπομνήματα (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2024) που κατατέθηκαν λόγω αλλαγών στο σχεδιασμό του ΑΣΠΗΕ, η οδοποιία πρόσβασης στις θέσεις εγκατάστασης κάθε Α/Γ θα περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας συνολικού μήκους 20.250,27 m, και τη διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας συνολικού μήκους 556,17 m.
Η συνολική επιφάνεια κατάληψής των έργων οδοποιίας, μαζί με τον χώρο εγκατάστασης του οικίσκου ελέγχου, είναι 97.922,14 m2 .

Οι τροποποιήσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πορεία της αδειοδότησης υπήρξαν τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση σχέδιο χωροθέτησης σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 19-08-2023 στην Π.Ε. Έβρου, που κατατέθηκε από την εταιρεία τον Οκτώβριο του 2023, διευκρινίζεται ότι η μικρότερη απόσταση των Α/Γ από τις καμένες εκτάσεις ξεπερνά τα 40 km.
Περαιτέρω τέθηκε ζήτημα σχετικά με τη θέση τριών ανεμογεννητριών ώστε οι δύο να μην επηρεάζουν τον παλαιό οικισμό της Γυαλιάς, τον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου και την “Πέτρα της γονιμότητας” και η τρίτη επειδή βρισκόταν σε χώρο με υφιστάμενη δεξαμενή νερού αντιπυρικής προστασίας.

Ωστόσο μετά τη διαβούλευση, τον Φεβρουάριο του 2024, η εταιρεία κατέθεσε συμπληρωματικό τεχνικό υπόμνημα λόγω αλλαγών στον τελικό σχεδιασμό του έργου. Έτσι, καταργήθηκαν οι δύο «προβληματικές» Α/Γ καθώς και κάποιες από τις υπό διάνοιξη οδούς. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της μίας Α/Γ θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία της υδατοδεξαμενής.
Ως αποτέλεσμα μειώθηκε η προβλεπόμενη από την βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΑΕΥ ισχύς του έργου από 130,2 MW σε 129,8 MW, ενώ επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της συνολικής επιφάνειας κατάληψης, με το νέο συνολικό εμβαδό κατάληψης να ανέρχεται στα 245.568,11 m2.

Η «Άνεμος Έβρου» και η σουηδική «OX2»

Η εταιρεία «Άνεμος Έβρου» συστάθηκε το Νοέμβριο του 2020 από Έλληνες μετόχους. Στην πορεία ωστόσο και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2022 πέρασε στα χέρια του σουηδικού ομίλου ΑΠΕ «OX2», με το 100% να ελέγχεται από την «OX2 Holding New Markets AB» που εδρεύει στη ΣτοκχόλμηΈχει δε ως διαχειριστές τον CEO της OX2 Paul Stormoen και τον Αριστοτέλη Αραβίδη.
Ο όμιλος OX2 δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ΑΠΕ και υπολογίζεται ότι από την ίδρυσή τoυ το 2004 έχει αναπτύξει έργα άνω των 2,5 GW, ενώ διαθέτει παρουσία σε 12 αγορές και συγκεκριμένα στη Σουηδία, την Νορβηγία, την Φινλανδία, την Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, αλλά και στην Αυστραλία.
Δημοσιοποίησε επίσημα την είσοδό του στην ελληνική αγορά τον Μάρτιο του 2022. Όπως ανακοινώθηκε τότε, η OX2 απέκτησε δύο χαρτοφυλάκια αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα από τοπικούς κατασκευαστές, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 500MW.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από συγκεκριμένες κινήσεις, ο σουηδικός όμιλος ξεκίνησε μέσω συνεργασίας με τις εταιρείες «Ιδέα Φως» και «Ιδέα Επενδύσεων» (των Ι. Δημητρίου και Αν. Τσουχλαράκη), οι οποίες διαθέτουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο αδειών για έργα ΑΠΕ. Η θυγατρική «Ιδέα Φως 2» με χαρτοφυλάκιο 15 βεβαιώσεων παραγωγού συνολικής ισχύος 278 MW, πέρασε στον έλεγχό του τον Φεβρουάριο του 2022.
Ανάμεσα στα έργα που προωθεί η ΟΧ2 είναι και μεγάλο φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 100 MW, πάλι στην περιοχή της Ορεστιάδας, μέσω της εταιρείας «Αιολική Τριγώνου Ι.Κ.Ε.».

Πηγή: newmoney.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Μαΐου, 2024 10:57

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV