9 θέσεις εργασίας σε δήμους του Έβρου με απόφαση Σκουρλέτη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Απρίλιος 16, 2018 10:33

9 θέσεις εργασίας σε δήμους του Έβρου με απόφαση Σκουρλέτη

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων των δήμων, η νέα απόφαση του Πάνου Σκουρλέτη, ανακοινώνει ότι πρόκειται να γίνουν 1.011 θέσεις εργασίας σε 76 Δήμους της χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Σύμφωνα με την κατανομή που ανακοινώθηκε για τον Έβρο προβλέπονται συνολικά 9 θέσεις σε δύο δήμους και πιο συγκεκριμένα:

2 θέσεις στον Δήμο Σαμοθράκης
7 θέσεις στον Δήμο Σουφλίου

Για τις προσλήψεις αναμένεται να γίνει δαπάνη ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (9.649.962€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι θέσεις εργασίας θα προκηρυχθούν μετά από τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Δείτε την απόφαση εδώ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη Απρίλιος 16, 2018 10:33

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV

Εγγραφείτε στο Newsletter