Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 27 Ιανουαρίου, 2020 13:33

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 28.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
2. Απόξεση οδοστρώματος και νέα ασφαλτόστρωση λεωφόρου Βασ. Κων/νου από πλατεία Δασίου έως κόμβο οδού Ζαρίφη.Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Σιανκούρης
3. Αποδοχή όρων Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων της παρ. 5, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και μελέτης) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων) για το έτος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
5. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας.» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης
6. Έγκριση της υπ ́αριθμ. 1/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παράταση παραχώρησης Δημοτικού σχολείου στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
7. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
8. Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
9. Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Νewsroom 27 Ιανουαρίου, 2020 13:33

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV