Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης Φεβρουάριος 19, 2019 07:50

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 19.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής Δήμου Ορεστιάδας έτους 2019.Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
2.Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
3.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2019.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης
4.Επιχορήγηση της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
5.Επιχορήγηση της “Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας” από τον Δήμο Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
6.Έγκριση διοργάνωσης Εθνικών Εορτών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου έτους 2019 από το Δήμο Ορεστιάδας.Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
7.Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης «ΘΕΟΔΩΡΕΙΑ 2019» από το Δήμο Ορεστιάδας (13-17.03.2019), έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
8.Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
9.Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
10.Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βόθρου στην Τ.Κ. Δικαίων».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
11.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2014».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
12.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
13.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και υποδομών στην Ορεστιάδα 2016».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
14.Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχαρωτού στον Καναδά Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Ε. Βύσσας 2013-2014».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
16.Έγκριση παράτασης της παραχώρησης του ερπυστριοφόρου προωθητήρα γαιών από το Δασαρχείο Σουφλίου.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
17.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 475/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση αντικατάστασης μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
18.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
19.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης Φεβρουάριος 19, 2019 07:50

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV