Πρωινή σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Πέμπτη

Συντάκτης Νewsroom 24 Δεκεμβρίου, 2018 09:37

Πρωινή σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Πέμπτη

Συνεδρίαση στις 12:00 με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 27.12.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το radioevros.gr


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Λήψη απόφασης με θέμα: «Αποδοχή λοιπών οφειλών της Αναπτυξιακής Εταιρείας  Νέας Ορεστιάδας Α.Ε.».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
2.Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και 4ης ΥΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας Δικαίων».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
3.Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. που αφορά την παραχώρηση αγροτεμαχίων του Δήμου προς την ΔΕΔΔΑ.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
4.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
5.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος
6.Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας
7.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας


Συντάκτης Νewsroom 24 Δεκεμβρίου, 2018 09:37

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV