Προκήρυξη θέσεων για Δασολόγους από τον ΑΣΕΠ – 4 για τα Δασαρχεία του Έβρου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Δεκεμβρίου, 2023 10:26

Προκήρυξη θέσεων για Δασολόγους από τον ΑΣΕΠ – 4 για τα Δασαρχεία του Έβρου

187 θέσεις για Δασολόγους ΠΕ προκηρύχθηκαν από τον ΑΣΕΠ – Τέσσερις θέσεις στα Δασαρχεία του Έβρου

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 187 θέσεις για Δασολόγους ΠΕ (κωδικοί θέσεων 373 έως 494) και δυο θέσεις για Γεωλόγους ή Δασολόγους ΠΕ (κωδικοί θέσεων 265 και 266). Από τις 187 θέσεις (κωδικοί θέσεων 373 έως 494) οι 175 θέσεις αφορούν τις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες (171 θέσεις στις ΕΕΔΠ και 4 θέσεις στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ)Οι υπόλοιπες 12 θέσεις κατανέμονται σε άλλους φορείς όπως Περιφέρειες (6 θέσεις), Δήμους (3), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (1), Πράσινο Ταμείο (1) και ΥΠΕΝ (1) (δείτε τον πίνακα κατανομής των 187 θέσεων).


Τέσσερις από τις θέσεις αφορούν τον Έβρο και συγκεκριμένα δύο για το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης και από μία θέση για τα Δασαρχεία Διδυμοτείχου και Σουφλίου:

Όλες οι θέσεις της Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο αρχείο του ΑΣΕΠ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 3ΓΒ/2023

Πηγή: dasarxeio.com


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 8 Δεκεμβρίου, 2023 10:26

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV