Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Νewsroom 14 Ιουλίου, 2018 08:29

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 17.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το radioevros.gr

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΕισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102/2018 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον Ισολογισμό οικ. έτους 2017Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Ορεστιάδας στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018» με τίτλο: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 4. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς» από τη Γενική γραμματεία Αθλητισμού προς το Δήμο Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 5. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.) με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας»Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος Ιωάννης Παπαϊωάννου
 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας».Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο Γυναικών Σπηλαίου του «Ανταμώματος Απανταχού Τριγωνιωτών» που θα πραγματοποιηθεί στις 22.8.2018 και έγκριση των δαπανών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 8. Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης από το Δήμο Ορεστιάδας στην Τ.Κ. Δικαίων, τον οικισμό Διλόφου και την Τ.Κ. Φτελιάς και έγκριση των δαπανών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 9. Έγκριση φιλοξενίας προσκεκλημένων στο πλαίσιο της 24ης Συνάντησης Νέων Άρδα 2018 και πραγματοποίησης των δαπανών.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ- 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 12. Επανέγκριση 3ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.», προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τόκοι υπερημερίας του έργου.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 13. Ορισμός συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμήθειας «Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης –εξαερισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου».Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 14. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/20018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Πύργου.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
 15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 13/20018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικού χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης
 16. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ)Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
 18. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
 19. Έγκριση παραίτησης από μισθωτήριο αγροτεμαχίου.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας
 20. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Συντάκτης Νewsroom 14 Ιουλίου, 2018 08:29

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV