Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 3η Συνάντηση εργασίας και στη Διεθνή εκδήλωση του έργου +RESILIENT στη Ρώμη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Οκτωβρίου, 2019 08:40

Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 3η Συνάντηση εργασίας και στη Διεθνή εκδήλωση του έργου +RESILIENT στη Ρώμη

Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 3η Συνάντηση εργασίας (3rd Transnational Meeting) και στη Διεθνή εκδήλωση του έργου +RESILIENT στη Ρώμη

Τις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) συμμετείχε στην 3η συνάντηση του έργου +RESILIENT στη Ρώμη. Στο πλαίσιο αυτής η ΠΑΜΘ συζήτησε, μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους, την έως τώρα εξέλιξη των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και τις επόμενες δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, το απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ και των υπολοίπων εταίρων του έργου η εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Pub&Shop Vale la Pena στην Ρώμη, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και ανοικτή συζήτηση σχετικά με καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ιταλία εξετάζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το έργο να επιτύχει τον στόχο του, δηλαδή να επηρεάσει θετικά και να προσαρμόσει τα διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση (SVRC)» με την αξιοποίηση της δυναμικής καινοτομίας που καθοδηγείται από την τεχνολογία, τις ανοιχτές βάσεις δεδομένων και επιτυχημένα μοντέλα με κοινωνική σημασία και αντίκτυπο, δημιουργώντας κοινωνικές αλυσίδες αξίας σε διακρατικό επίπεδο.

Το έργο «+RESILIENT «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ).


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Οκτωβρίου, 2019 08:40

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV