Παράταση σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

Συντάκτης Νewsroom Μάιος 27, 2016 15:40

Παράταση σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

Επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό απέστειλε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμεληρήριου κ.Μαλτέζος με την οποία ζητά την παράταση υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” και “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)”

Η επιστολή που απέστειλε ο κ.Μαλτέζος:

 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε τη προσοχή σας στην αναγκαιότητα της παράτασης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα προγράμματα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” και “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)” που λήγουν στις 09/06/2016 και ώρα 17:00.

Από τις εισηγήσεις των συναδέλφων οικονομολόγων που κατά κύριο λόγω διαχειρίζονται τα έργα της παραπάνω δράσης, διαπιστώνεται σοβαρή αδυναμία στην συμπλήρωση της φόρμας ηλεκτρονικής υποβολής κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων για την χρήση 2015, που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον μετά την από 19/05/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία αποφασίστηκε αύξηση του προϋπολογισμού από 78 σε 110 εκ € για το πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” και από 70 σε 90 εκ € για το πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ” , ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν την υποβολή πρότασης προς επιχορήγηση.

Αναμφίβολα, η υλοποίηση κάθε επένδυσης και κάθε αναπτυξιακής δράσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την περιοχή της Θράκης τώρα περισσότερο από ποτέ, αφού συνδέεται πλέον άμεσα με την επιβίωση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας με ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες δεν υπάρχει πολυτέλεια να χαθεί έστω και μια επενδυτική πρόταση, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα του φορέα μας σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προγραμμάτων  “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων” και “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ” έως 30/06/2016.

 

Ο  Πρόεδρος

του Ο.Ε.Ε.  Π.Τ. Θράκης

Μαλτέζος Μενέλαος


Συντάκτης Νewsroom Μάιος 27, 2016 15:40

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV

upart300

Πρωτοσέλιδα

Εγγραφείτε στο Newsletter