Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας

Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 8 Σεπτεμβρίου, 2019 13:15

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας

Εκλέχθηκαν σήμερα από το σώμα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που προκύπτουν ύστερα από ψηφοφορία

Κατα τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας της Οικονομικής Επιτροπής η παράταξη της Δημοτικής Αρχής πρότεινε  για μέλη της επιτροπής την κ.Ζάχαρη, τον κ.Κάκο, τον κ. Ορμανλίδη, τον κ. Παπαδόπουλο, τον κ. Παπαϊωάννου και τον κ. Σταματίου.

Η παράταξη της κ. Γκουγκουσκίδου το ψηφοδέλτιο που κατέθεσε περιελάμβανε τον κ.Ζαχαρία και την κ. Μανάβη

Η Αυτόνομη Κίνηση πολιτών Δήμου Ορεστιάδας Είναι Στο Χέρι Μας πρότεινε τον επικεφαλής της παράταξης κ.Παπανδρέου αλλά και τον προκάτοχο του κ. Αγγελακούδη.

Τέλος η παράταξη Δημοτική Επαναφορά κατέθεσε ψηφοδέλτιο με το όνομα του επικεφαλής της παράταξης κ. Καζαλτζή και του κ. Τζιορίδη

Κατα την καταμέτρηση των ψήφων οι δημοτικοί σύμβουλοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς και κατά συνέπεια θα συμμετέχουν στην οικονομικη επιτροπή είναι οι:

Ορμανλίδης Χρήστος
Παπαδόπουλος Αδαμάντιος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Μανάβη Μαρία
Αγγελακούδης Ηλίας
Καζαλτζής Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη:
Ζάχαρη Ζηνοβία, Κάκος Γεώργιος, Σταματίου Δημήτριος, Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, Παπανδρέου Αθανάσιος, Τζιορίδης Δημήτριος

Στην Οικονομική Επιτροπή πέρα από τα εκλεγμένα μέλη θα  συμμετέχει και θα προεδρεύει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ.Μαυρίδης και θα συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών κ.Πάλλας καθώς επίσης και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Καραγιάννης

Οι σταυροί που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι:

Ζάχαρη Ζηνοβία 14
Κάκος Γεώργιος 14
Ορμανλίδης Χρήστος 17
Παπαδόπουλος Αδαμάντιος 16
Παπαϊωάννου Ιωάννης 16
Σταματίου Δημήτριος 14
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος 3
Μανάβη Μαρία 8
Αγγελακούδης Ηλίας 5
Παπανδρέου Αθανάσιος 1
Καζαλτζής Χρήστος 3
Τζιορίδης Δημήτριος 2


Συντάκτης Γιάννης Βαβαλικούδης 8 Σεπτεμβρίου, 2019 13:15

Συνεντεύξεις

NALMPANTIS200

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV