Ακατάσχετο στα 7.500 ευρώ για τους αγρότες με τροπολογία στη Βουλή

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Δεκεμβρίου, 2018 12:59

Ακατάσχετο στα 7.500 ευρώ για τους αγρότες με τροπολογία στη Βουλή

Προστασία των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο θεσπίζει τροπολογία που κατατέθηκε, από τους συναρμόδιους υπουργούς, την Τρίτη (18/12/2018), στη Βουλή.

Οι αγρότες περίμεναν ακατάσχετο στα 15.000 αλλά τελικά το είδαν να μειώνεται στα 7.500 ευρώ. Η έναρξη της ρύθμισης ισχύει από 10/12/2018. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την κατάσχεση.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία ορίζεται ότι οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση,
β) την πράσινη ενίσχυση,
γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,
δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,
ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και
στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως.

Η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη (19/12/2018) στην Ολομέλεια της Βουλής.

Διαβάστε την τροπολογία

Πηγή: agrotypos.gr


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Δεκεμβρίου, 2018 12:59

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV