4 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 16, 2019 13:05

4 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

4 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Γνωστοποίηση πλήρωσης τέσσάρων θέσεων Ειδικών Συνεργατών μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά εδώ


Συντάκτης Νewsroom Οκτώβριος 16, 2019 13:05

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια
NALMPANTIS200

Ράδιο Έβρος TV