Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 7 Σεπτεμβρίου, 2023 14:13

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Διπλή συνεδρίαση σήμερα, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με μία τακτική και μία ειδική συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις του προέδρου του Συμβουλίου, σήμερα, Πέμπτη και ώρα 19:00 θα διεξαχθεί η ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022..

Στην συνέχεια και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση με 12 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Swiss Approval

Αναλυτικά οι προσκλήσεις:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 163 του N. 3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 07.09.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 07.09.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 2Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Ιωάννης Παπαϊωάννου
 Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 4Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 6Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας με δημοπρασία Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1/2022 εγκεκριμένης μελέτης και 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Επισκευή της Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με σιδηροδρομικό σταθμό» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 9Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για το έργο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 2ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 10Έγκριση  3ης παράτασης για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 11Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Βύσσας σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2023-2024 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης
 12Έγκριση παραχώρησης γηπέδων σε ποδοσφαιρικές ομάδες που εδρεύουν στον Δήμο Ορεστιάδας Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 7 Σεπτεμβρίου, 2023 14:13

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV