Ενημέρωση για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του εντόμου tuta absoluta

Συντάκτης news 15 Ιουλίου, 2010 07:37

Για την προσβολή καλλιεργειών από το έντομο με την ονομασία “tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae)” ενημέρωσε εχθες ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωργίας κ. Σπύρος Τσαϊρίδης.
Πρόκειται για ένα έντομο που προσβάλει κυρίως καλλιέργειες ντομάτας, αλλά και μελιτζάνας, πατάτας, πιπεριάς και φασολιών κατεξοχήν σε θερμοκήπια, αλλά και σε υπαίθριες καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Γεωργίας προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που βοηθά τους καλλιεργητές να εντοπίσουν και να καταπολεμήσουν το έντομο. Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας βρίσκονται ήδη στη διάθεση των παραγωγών για να τους καθοδηγήσουν για την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσαϊρίδης “Παρουσία του εντόμου έχει παρατηρηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το tuta absoluta προσβάλει καρπούς, φύλλα, βλαστούς. Η ζημιά παρατηρείται κυρίως στην ντομάτα. Οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας είναι στη διάθεση κάθε παραγωγού για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια.”

Οδηγίεςγια την καταπολέμηση του επιβλαβούς οργανισμού Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechidae)

Η Tuta absoluta είναι έντομο που προσβάλλει την τομάτα σε πολλές χώρες της Νοτίου Αμερικής από το 1970 και εξαπλώνεται ταχύτατα Η παρουσία της Tuta absoluta αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2006 σε τοματοκαλλιέργειες στην Ισπανία και το 2009 εμφανίστηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας φέτος εμφανίστηκε και στην περιοχή μας προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες τομάτας κυρίως σε θερμοκήπια.


Μορφολογία
Το ενήλικο έχει μήκος 5-7mm και άνοιγμα πτερύγων 8-10mm. Το χρώμα του είναι ασημογκρί ενώ στις άνω πτέρυγες φέρει μαύρες κουκκίδες.
Βιολογία
Έχει περισσότερες από 12 γενεές το έτος. Το ενήλικο θηλυκό ωοτοκεί στη κάτω επιφάνεια του ελάσματος των φύλλων, στους νεαρούς βλαστούς και στους ποδίσκους των ανθοταξιών. Το θηλυκό γεννά έως και 250 αυγά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η εκκόλαψη γίνεται μετά από 4-6 ημέρες. Οι νεαρές προνύμφες τρυπούν την επιδερμίδα και σκάβουν ακανόνιστες στοές . Επίσης εισχωρούν στους ακραίους οφθαλμούς, τους νεαρούς βλαστούς, τους ποδίσκους των ανθοταξιών καθώς και τους νεαρούς καρπούς, δημιουργώντας επίσης στοές.
Το έντομο διαχειμάζει είτε στο στάδιο του αυγού, είτε της νύμφης, είτε σαν ακμαίο. Τα ακμαία είναι δραστήρια μόνο τη νύχτα, ενώ την ημέρα κρύβονται σε διάφορα καταφύγια.

Φυτά ξενιστές (προσβάλλει):
1.Κύρια καλλιεργούμενα είδη:
Τομάτα- Μελιτζάνα- Πατάτα- Πιπεριά- Φασολιά
2.Αυτοφυή :
Αγριοτοματιά- Τάτουλας
Για την διαπίστωση ή μη της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού Tuta absoluta, οι καλλιεργητές, φυτωριούχοι, διακινητές και συσκευαστές πρέπει να διενεργούν μακροσκοπικούς ελέγχους.
Συμπτώματα
Σε καρπούς τομάτας

Η προσβολή συνήθως διαπιστώνεται κάτω από τον κάλυκα του καρπού και δεν είναι ορατή στα αρχικά στάδια, παρά μόνο εάν ανασηκωθούν τα σέπαλα του κάλυκα. Σε προχωρημένο στάδιο η προσβολή είναι ορατή καθώς είναι ευδιάκριτες οι στοές και τα σφαιροειδή αποχωρήματα από την τροφική δραστηριότητα της προνύμφης. Προσβολές έχουν διαπιστωθεί σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης του καρπού

Σε φύλλα και σε στελέχη
Η διαπίστωση προσβολής από τον εχθρό στα φύλλα είναι σχετικά δύσκολη.
Στα αρχικά στάδια μοιάζει αρκετά με προσβολή από υπονομευτή φύλλων Liriomyza spp. και δύσκολα μπορεί να αξιολογηθεί. Σε προχωρημένο στάδιο η προσβολή μπορεί να διακριθεί πιο εύκολα, καθώς οι στοές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκαλεί ο υπονομευτής. Ορατά είναι και τα σφαιροειδή αποχωρήματα που δεν παρατηρούνται σε προσβολές από Liriomyza spp. Προσβολές παρατηρούνται σε νεαρούς βλαστούς και στις μασχάλες των φύλλων. Οι στοές είναι λιγότερο ευδιάκριτες, όμως τα σφαιροειδή αποχωρήματα βοηθούν στον εντοπισμό των προσβολών.

Έλεγχοι σε υλικά συσκευασίας
Για την ανεύρεση ακμαίων ή νυμφών σε συσκευαστήρια, να γίνεται προσεκτικός έλεγχος στα υλικά συσκευασίας.
Τρόπος μετάδοσης
Μεταδίδεται με τη μεταφορά προσβεβλημένων φυτών, καρπών ή και με τις συσκευασίες. Επίσης μπορεί να μεταφέρεται με τον άνεμο εντός μιας περιοχής.
Παραγωγή που παρατηρούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει αμέσως να ενημερώσουν την διεύθυνση Γεωργίας (Τηλ. 2551357168-2551357165)

Μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι
Σε υπό κάλυψη καλλιέργειες:
α) κλείσιμο των ανοιγμάτων με ειδικό εντομοστεγές δίκτυ (τύπος 16×10),
β) εγκατάσταση προθαλάμου με διπλές πόρτες στα θερμοκήπια,
γ) απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, φύλλων και βλαστών με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο,
δ) καταστροφή των αυτοφυών ξενιστών, στον περιβάλλοντα χώρο, με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο,
ε) επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
και
στ) χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων παγίδων για την εκτίμηση των επιπέδων του πληθυσμού.

Σε υπαίθριες καλλιέργειες:
α) επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
β) απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, φύλλων με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο,
γ) καταστροφή των αυτοφυών ξενιστών, στον περιβάλλοντα χώρο, με ασφαλή φυτοϋγειονομική μέθοδο,
δ) χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων παγίδων για την ακριβή εκτίμηση των επιπέδων του πληθυσμού.
Για την καταπολέμηση του εντόμου έχει δοθεί κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά για τα εξής εντομοκτόνα σκευάσματα :
1. ZORO 1,8 EW, VERTIS 1,8 CS,ABAMEC 1,8 EC, ABAMECTIN ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 1,8EC.
( δραστική ουσία abamectin )
2. α)BACTOSPEINE WG. β) BATHURIN 16.000 WP (δραστική ουσία Bacillus thuringiensis var. kurstaki )
3.STEWARD 30 WG ( δραστική ουσία Indoxacarb )
4. LASER 480 SC. ( δραστική ουσία Spinosad )
5. BELT 24 WG . ( δραστική ουσία Flubendiamide ) Μόνο για τομάτα θερμοκηπίου.
6. ALVERDE 24 SC( δραστική ουσία Metaflumizone ) Μόνο για τομάτα θερμοκηπίου.
7. PYRINEX 25 SC ( δραστική ουσία Chlorpyrifos )
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου συνιστάται όχι πάνω από 2 φορές εφαρμογή με το ίδιο σκεύασμα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση εφαρμογή των επεμβάσεων.
Επισημαίνουμε ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται Τηρώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες (δόση και ημέρες που απαιτούνται πριν την συγκομιδή).


Συντάκτης news 15 Ιουλίου, 2010 07:37

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV