Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2024 14:31

Υποβάλλεται για έγκριση η μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου

Την υποβολή για έγκριση της μελέτης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης:

Στις 3/1/2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία των ενεργειών» 9/2/2024 συνολικού ποσού 124.000.000,00 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μετρο συνολικά στη χώρα.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούκης γνωρίζοντας α) το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής προτάσεων β) ότι υπάρχει μια αρχική μελέτη που χρήζει επικαιροποίησης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου του ΤΟΕΒ Πέπλου του Αλεξ/πολης γ) ότι τα δικαιώματα υποβολής έχουν το Υπουργείο και Περιφέρειες και έχοντας λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση, συμμετείχε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Περ. Εν. Έβρου κ. Πουλιουλό, το ΤΟΕΒ Φερών τον κ. Αλεξανδρή και κατάφερε να παραδώσει (29-1-2024) στην Περιφέρεια Αν. Μακ.Θρακης πλήρης τη μελέτη για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου Πέπλου.


Σε μια τέτοια προθεσμία που δόθηκε, οι 20 περίπου ημέρες για την ολοκλήρωση των μελετών, αποτελούν επιτυχία, με βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, την αρωγή της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περ Αν. Μακ. Θράκης και κυρίως από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρει και τη βασική ευθύνη για την υποβολή της τεχνικής πρότασης.

Το εμβληματικό αυτό έργο για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Νομού Έβρου, που παρέμεινε για 7 χρόνια ανενεργό, υποβάλλεται για έγκριση, αξιοποιώντας την ευκαιρία για χρηματοδότηση, με την αγωνία όλων των φορέων για την ολοκλήρωση της πολύ μεγάλης προσπάθειας.

Προϋπολογισμός 8.000.000


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2024 14:31

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV