Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 6 Φεβρουαρίου, 2023 10:34

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 8 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 07.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Έγκριση  1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
 Πολυετής προγραμματισμός πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ορεστιάδας ετών 2024-2027 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου 2022  Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας
 Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδας για άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού που ανήκει στο Δήμο για την παγία προκαταβολή για το οικονομικό έτος 2023 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.   
 Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ δόση  2023) Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης
 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Major cities of Europe Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης
 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με το Νέο Κανονισμό λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Ορεστιάδας και την κατανομή θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών για τις βραχυχρόνιες αγορές της υπ’ αριθμ. 449/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου   Ορεστιάδας  Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας
 Έγκριση παράτασης χρόνου για την υποβολή της Α’ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Τ.Χ.Σ. Δήμου Ορεστιάδας» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ΥΔΟΜ Αρχοντής Αρχοντίδης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 6 Φεβρουαρίου, 2023 10:34

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV