Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2023 14:33

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτά, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση:


 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., για θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

                                         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Α/Α       ΘΕΜΑΤΑΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1  Έγκριση της αριθμ. 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχου που αφορά το θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του Κ.Κ.Π.Α. (Μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου οικ. αυτοτέλειας).»   κ. Ουζουνίδου
2Έγκριση της αριθμ. 4/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχου που αφορά το θέμα: «Έγκριση Ο.Π.Δ. και πινάκων στοχοθεσίας έτους 2023.»     κ. Ουζουνίδου
3Επί αιτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  (Κ.Κ.Π.Α.  κ. Ουζουνίδου
4Έγκριση της 65/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Διδυμοτείχου που αφορά το θέμα: «Έγκριση Γ΄Τριμηνιαίας έκθεσης π/σμού, οικ. έτους 2022».  κ. Ουζουνίδου
5Έγκριση  Εισόδου –  Εξόδου σε  αγροτική οδό κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας  Γεωργίου & Θεοδοσίου Αδαμάκη  ΙΚΕ  κ. Ζαρκάδης 
6  Έγκριση  Εισόδου –  Εξόδου σε  αγροτική οδό εγκατάστασης κέντρου αποθήκευσης και διανομής δημητριακών ιδιοκτησίας Ζησάκη Χρήστου  κ. Ζαρκάδης 
7«Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»κ. Ζαρκάδης 
8Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδυμοτείχου   κ. Δήμαρχος
9Επί αιτήματος του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας & Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου (Κ.Π.Α.Π.Ν.&Π.).  κ. Θεοδοσίου
10 Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στην Τ.Κ. Μεταξάδων με δημοπρασία στην περιοχή “Ύψωμα Προφήτη Ηλία Μεταξάδων”    κ. Τσιμπανλιώτης
11Εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Πετράδωνκ. Τσιμπανλιώτης
12Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (Ν. 4412/2016) που πληρώνονται από τον υπόλογο της παγίας προκαταβολής για το έτος 2023, του Δήμου Διδυμοτείχου.  κ. Τσιμπανλιώτης
13Συγκρότηση Επιτροπής της Επίλυσης Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2023  κ. Τσιμπανλιώτης
14Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023, του Δήμου Διδυμοτείχου.  κ. Τσιμπανλιώτης
15Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοσίων συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2023, του Δήμου Διδυμοτείχου.  κ. Τσιμπανλιώτης

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Ιανουαρίου, 2023 14:33

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV