Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνάντηση εργασίας του έργου DIGI-INCLUSION στην Ισπανία

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 20 Νοεμβρίου, 2023 18:14

Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνάντηση εργασίας του έργου DIGI-INCLUSION  στην Ισπανία

Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνάντηση εργασίας του έργου DIGI-INCLUSION στην πόλη Mollet des Valles, στην Ισπανία

Το έργο DIGI-INCLUSION του προγράμματος URBACT ασχολείται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω μειωμένης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από ειδικές ομάδες πληθυσμού …

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συμμετείχε με 2 εκπροσώπους του στην συνάντηση εργασίας του έργου “DIGI-INCLUSION”, στην Ισπανία (13-15/11/2023) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “URBACT IV”.Στόχος του έργου είναι να συνδράμει τις συμμετέχουσες πόλεις στην προσπάθεια μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα ομάδων δημοτών. Το εταιρικό δίκτυο του DIGI-INCLUSION αποτελείται από 9 εταίρους από Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λετονία, Πολωνία, Γαλλία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την υπεύθυνη έργου κα Τριάδα Τσακιρούδη, προϊσταμένη τμήματος κοινωνικής πολιτικής & ισότητας των φύλων [email protected].
Περισσότερα για το έργο στην αγγλική γλώσσα: https://urbact.eu/networks/digi-inclusion

Στη διάρκεια των επί μέρους ενοτήτων εργασίας αναλύθηκαν: το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ψηφιακό αποκλεισμό, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί με βάση το προφίλ των πόλεων που συμμετέχουν, ο εντοπισμός κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη υποστήριξης στη χρήση των ψηφιακών μέσων & εργαλείων, όπως και οι κατευθύνσεις που θα ληφθούν υπόψιν για τις δράσεις έως το 2025 που ολοκληρώνεται το έργο, με την παραγωγή ενός Σχεδίου Δράσης με σαφή στόχευση κοινωνικές ομάδες αναφοράς με τις μεγαλύτερες ανάγκες υποστήριξης.

Επόμενο βήμα αποτελεί η συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Δράσης της Αλεξανδρούπολης που θα διερευνήσει διεξοδικά τις τοπικές ανάγκες και θα αναζητήσει τρόπους επίλυσης τους, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, που λειτουργεί κυρίως ως υποστηρικτικός οργανισμός στο συγκεκριμένο αντικείμενο – εργαλείο αστικής πολιτικής. Στην Τοπική Ομάδα συμμετέχουν αρκετοί φορείς της πόλης που σχετίζονται με κοινωνικά θέματα αποκλεισμού και ιδιαίτερα του ψηφιακού αποκλεισμού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη για να αποτελέσουν τμήμα αυτής της συμμετοχικής προσπάθειας ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του Δήμου.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 20 Νοεμβρίου, 2023 18:14

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV