Σε διαβούλευση νέα επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Ορεστιάδα

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Οκτωβρίου, 2023 11:46

Σε διαβούλευση νέα επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Ορεστιάδα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νέα επένδυση για μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ορεστιάδα.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενης από συσσωρευτές ισχύος 150 MWel και εγκατεστημένης χωρητικότητας 360MWh.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη νέα επένδυση έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15/12/2023.

Swiss Approval

Το προφίλ της επένδυσης

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η νέα μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση «Σπήλαιο», Δ.Ε. Τριγώνου, Δ. Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου.

Η μονάδα αποθήκευσης συσσωρευτών θα αφορά στην εγκατάσταση 151,25 MW εγκατεστημένη ισχύ υποβιβαζόμενη σε 150 MW, με 360,512 MWh δυναμικότητα αποθήκευσης, με την εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα των παραπάνω θα ανέρχεται σε 300,75 MWh, η οποία θα αποτελείται από:

 • Συστοιχίες συσσωρευτών, τοποθετημένες σε βάσεις από σκυρόδεμα
 • Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης
 • Βάσεις σκυροδέματος τοποθέτησης οικίσκων (containers)
 • Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σταθμού
 • Περίφραξη
 • Σύστημα Ασφάλειας / επιτήρησης -απομακρυσμένης παρακολούθησης
 • Οικίσκο Μέσης Τάσης (MV switch room) και Οικίσκο Ελέγχου (control room)
 • Οικίσκους προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών προς αντικατάσταση και αντικαθιστομένων συσσωρευτών

Το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί ανατολικά του οικισμού Πενταλόφου και δυτικά του οικισμού Σπηλαίου, βορειοδυτικά του οικισμού Ελαία και νοτιοδυτικά του οικισμού της Πάλλης. Υπάγεται διοικητικά στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Το οικόπεδο στο οποίο θα χωροθετηθεί η νέα μονάδα αποθήκευσης συσσωρευτών έχει έκταση 23.406 τ.μ. και είναι είναι ιδιόκτητη αγροτική έκταση η οποία θα αξιοποιηθεί μέσω μίσθωσης, για την ανάπτυξη του έργου.

Η προτεινόμενη θέση είναι συμβατή περιβαλλοντικά με τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα, καθώς:

 • Είναι εκτός του συνόλου των περιοχών προστασίας που ορίζονται από τη νομοθεσία. Η κοντινότερη απόσταση του γηπέδου από προστατευόμενη περιοχή Natura είναι 3.090m. Επίσης, απέχει σημαντική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό Πενταλόφου (3636 m).
 • Βρίσκεται σε ικανή απόσταση από θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (12,6 km από Μικρή Δοξιπάρα-Ζώνη, Πλούτος Κυπρίνου)
 • Δεν υφίστανται ανταγωνιστικές χρήσεις της θέσης του γηπέδου.

Οι θετικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση του έργου θεωρούνται σημαντικές, καθώς αυτό θα συνεισφέρει:

 • στην απολιγνιτοποίηση , απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και μείωση εκπομπών προς το περιβάλλον, με ένα βιώσιμο και δίκαιο τρόπο,
 • στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP) για το 2030,
 • στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους,
 • στη μείωση της εξάρτησης από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων,
 • στον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος από την εθνική οικονομία, προς εξασφάλιση των απαιτούμενων καυσίμων,
 • στην ενεργειακή ανεξαρτησία και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο,
 • στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Η κατασκευή σταθμού αποθήκευσης, ως έργο υποδομής στο ηλεκτρικό σύστημα, αποτελεί κοινωνική προσφορά του παραγωγού καθώς συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια,
 • στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας. Συγχρόνως θα συντελέσει στη δημιουργία σημαντικών υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής και ενίσχυση-εκσυγχρονισμό τους,
 • στην ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ώρες των μεσημβρινών αιχμών, όπου τα Φ/Β παράγουν το μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που παρατηρείται έλλειψη ή πολύ υψηλό κόστος ενέργειας,
 • στη μείωση των διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου,
 • στη δυνατότητα αξιοποίησης ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων. Συμβάλει στη χρήση περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση των συμβατικών ενεργειακών πόρων,
 • στη διατήρηση της τοπικής απασχόλησης.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Πηγή: ypodomes.com


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 31 Οκτωβρίου, 2023 11:46

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV