“Δημιουργώντας μια σύγχρονη Ορεστιάδα με ευκαιρίες για τους νέους” – Κατατέθηκε σήμερα η Πρόταση ΣΒΑΑ – Τι περιλαμβάνει

Συντάκτης Νίκος Πατούνας 21 Ιουνίου, 2024 20:38

“Δημιουργώντας μια σύγχρονη Ορεστιάδα με ευκαιρίες για τους νέους” – Κατατέθηκε σήμερα η Πρόταση ΣΒΑΑ – Τι περιλαμβάνει

Πολύς λόγος έγινε τον τελευταίο χρόνο και ειδικότερα αυτό το διάστημα για το περιβόητο Πρόγραμμα ΣΒΑΑ, ή αλλιώς “Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης”, στο οποίο έχει ενταχθεί ως δικαιούχος ο Δήμος Ορεστιάδας και αφορά στο αστικό κέντρο της πόλης, μαζί με τις άλλες πέντε πόλεις – πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Την περασμένη Τετάρτη, μάλιστα, εγκρίθηκε ομόφωνα η Πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, εν μέσω χειροκροτημάτων από ορισμένους συμβούλους της δημοτικής αρχής. Δείτε σχετικά εδώ: Ορεστιάδα: Ομόφωνα και με χειροκρότημα εγκρίθηκε η Πρόταση των έργων για την Αστική Ανάπτυξη

Για να δούμε όμως τι περιλαμβάνει αυτή η Πρόταση, όχι βέβαια αναλυτικά, καθώς πρόκειται για ογκώδεις φακέλους με τεχνικά δελτία, μελέτες κ.λπ., αλλά όπως συνοπτικά την παρουσίασε στην εισήγησή του κατά τη συνδερίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος.

Swiss Approval

Καταρχάς, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ» με την Αριθμ. Πρωτ. 4622/18-07-2023 Πρόσκληση, κάλεσε τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5: «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ» και του Ειδικού στόχου RSO5.1: «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)», που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση ο Δήμος Ορεστιάδας συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους υποβολής προτάσεων.

Στην παραπάνω Πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά:

– Οι Επιλέξιμες Περιοχές εφαρμογής Στρατηγικής
– Το περιεχόμενο των Στρατηγικών
– Η χρηματοδότηση
– Οι Προϋποθέσεις – Απαιτήσεις σχεδιασμού
– Η διαδικασία υποβολής

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι:

1. Περιοχή Παρέμβασης

Η Περιοχή Παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί μέρος του αστικού ιστού της. Εκτείνεται σε δυο άξονες, βορρά – νότου και ανατολής – δύσης. Από βορρά προς νότο, τα όριά της είναι οι οδοί:

 • Ελευθερίου Βενιζέλου
 • Αγίων Θεοδώρων
 • 11ης Διλοχίας
 • Συληβρίας
 • Ρήγα Φεραίου
 • Βασιλέως Κωνσταντίνου
 • Ε85 – Περιμετρική Ορεστιάδας
 • 40 Εκκλησιών
 • Αγίων Θεοδώρων
 • Τρικούπη
 • Και η σιδηροδρομική γραμμή στα ανατολικά της πόλης, η οποία εφάπτεται του αστικού ιστού
 • στον άξονα βορρά – νότου.

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης:

2. Προβλήματα προκλήσεις / Ανάγκες

Γενικά τα προβλήματα που παρουσιάζει η πόλη της Ορεστιάδας και συγκεκριμένα η Περιοχή Παρέμβασης είναι δυνατό να τυποποιηθούν στις εξής κατηγορίες:

 • Την αναδιαμόρφωση της αστικής ταυτότητας της πόλης με στόχο την ανάδειξη των αστικών χαρακτηριστικών της, μέσω υλοποίησης παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν της λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα του αστικού χώρου, και θα αναπτύξουν υποδομές που θα καταστίσουν την πόλη πιο βιώσιμη αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς σε νέους και γυναίκες.
 • Προώθηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής καινοτομίας.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ανάπτυξη τεχνολογιών έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημοτικές υποδομές, ενώ αυξημένες είναι οι ανάγκες ενεργειακής εξοικονόμησης στο κτιριακό απόθεμα της περιοχής λόγω ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης και των μικρών τοπικών επιχειρήσεων που θα οδηγήσει σε αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και διασύνδεση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Συντονισμό των παρεμβάσεων ανάπλασης οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με τα μέτρα για την απασχόληση.
 • Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης με μέτρα που θα αναδεικνύουν τόσο το πολιτιστικό απόθεμα όσο και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής.
 • Διαχείριση των δημογραφικών τάσεων και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή παρέμβασης και επηρεάζουν τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική συνοχή, με ανάληψη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων εφαρμογής πολιτικών και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και θα περιορίσουν τα προβλήματα κοινωνικών ανισοτήτων.

3. Προτεινόμενη Στρατηγική και Στόχοι

Μέσω της προτεινόμενης Στρατηγικής προβλέπεται η αντιμετώπιση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων/προκλήσεων και αναγκών. Ειδικότερα ο Στρατηγικός Στόχος είναι:

Δημιουργώντας μια σύγχρονη Ορεστιάδα με ευκαιρίες για τους νέους μια σύγχρονη πράσινη ακριτική πόλη με ταυτότητα, ακμάζουσα οικονομία και κοινωνική συνοχή

Η στρατηγική διαρθρώνεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

 • Ειδικός Στόχος 1: Η βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου από πλευράς ποιότητας, λειτουργικότητας και προσβασιμότητας
 • Ειδικός Στόχος 2: Προώθηση της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και εξωστρέφειας
 • Ειδικός Στόχος 3: Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Ειδικός Στόχος 4: Ενεργοποίηση, ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής
 • Ειδικός Στόχος 5: Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και αξιοποίηση της διασυνοριακότητας με μοχλούς τον πολιτισμό και τον τουρισμό

4. Προτεινόμενες Δράσεις και προϋπολογισμός

Η προτεινόμενη ΣΒΑΑ περιλαμβάνει έργα και δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της όπως οριστικοποιήθηκαν μέσα από την αποτίμηση και συνέργεια άλλων στρατηγικών και προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης που υλοποίησε ή υλοποιεί ο Δήμος Ορεστιάδας και λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της Στρατηγικής θα ανέλθει στο ποσό 15.000.000,00€ με προτεινόμενη κατανομή 14.200.000,00€ από το ΕΤΠΑ και 900.000,00€ από το ΕΚΤ.

Οι προτεινόμενες πράξεις καταγράφονται στον επόμενο Πίνακα (προφανώς το 2007 είναι τυπογραφικό λάθος, εννοεί 2021-2027):

———–

5. Προϋποθέσεις – Απαιτήσεις Σχεδιασμού

 • Οι Στρατηγικές ΒΑΑ πριν την υποβολή τους θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς θεσμούς, φορείς και κοινωνικές ομάδες.
 • Απαιτείται η συγκρότηση ειδικής ομάδας διακυβέρνησης υποστήριξης της ΣΒΑΑ σε επίπεδο χωρικού φορέα (Δήμου).
 • Τουλάχιστον το 30% των πόρων της ΣΒΑΑ να συμβάλλει στις δράσεις για το κλίμα. Η δέσμευση αυτή παρακολουθείται και τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
 • Η Οριστική Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο Συλλογικό όργανο του Δήμου

Οι συνεργαζόμενοι φορείς

Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση έργων και δράσεων, στις 17 Ιουνίου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας οι παρακάτω, ως “Συνεργαζόμενοι Φορείς”:

 1. Ο Δήμος Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Παπαδόπουλο Αδαμάντιο.
 2. Το Επιμελητήριο Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, οδός Λ. Δημοκρατίας 307, 68100, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Σαρδάνη Ζήση
 3. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα Κομοτηνή, οδός Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Μπρούφα Γεώργιο
 4. Η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου (ΕΕΑΒΕ ΑΕ) με έδρα την Ορεστιάδα οδός Σωτ. Τσερκέζη 20), νομίμως εκπροσωπούμενο από την Μανάβη Μαρία
 5. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, νομίμως εκπροσωπούμενο από την Βάγια – Μαρία Μπαρμπούδη

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζόμενων Φορέων, στο πλαίσιο της οργάνωσης της διαχείρισης της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας» καθώς και ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων φορέων.

Βασικός σκοπός της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας» είναι να καταστεί η πόλη της Ορεστιάδας μία σύγχρονη πόλη με ευκαιρίες για τους νέους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι Συνεργαζόμενοι Φορείς δεσμεύονται ότι θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων έργων για την επίτευξη των κάτωθι ειδικών στόχων:

1. Βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου από πλευράς ποιότητας, λειτουργικότητας και προσβασιμότητας
2. Προώθηση της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και εξωστρέφειας
3. Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
4. Ενεργοποίηση, ενημέρωση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας και κοινωνικής συνοχής
5. Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και αξιοποίηση της διασυνοριακότητας με μοχλούς τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Πώς φτάσαμε ως εδώ

Προς υπενθύμιση ή γνωστοποίηση των γεγονότων που οδήγησαν μέχρι αυτή την ιστορική στιγμή, δηλαδή να μπορεί ο Δήμος Ορεστιάδας να διεκδικεί ισότιμα, ανάμεσα στις 6 μεγάλες πόλεις της ΠΑΜΘ, το μεγαλύτερο ποσό για έργα και δράσεις που του διατέθηκε ποτέ μέσω Χρηματοδοτικού Προγράμματος, παραθέτονται τα σχετικά άρθρα:

Δύο σημαντικές ανακοινώσεις για το Δήμο Ορεστιάδας από το Χρ. Μέτιο

Χ. Μέτιος: Ικανοποιημένος από τη σύσκεψη στην Ορεστιάδα – Δεν είναι εύκολο να παρεμβαίνουμε σε κάθε οικισμό, όμως εδώ είναι ειδική περίπτωση

Μόνο στο radioevros.gr: Όσα έγιναν στη συνάντηση Μέτιου – Κοινοταρχών στην Ορεστιάδα

“Ορεστιάδα, σύγχρονη πόλη” μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Έγινε η πρώτη “αναγνωριστική” διαβούλευση

Αποκαλύψεις από το πρώτο δίμηνο του νέου δημάρχου Ορεστιάδας Δ. Παπαδόπουλου – Οι άμεσες προκλήσεις

Αναμονή για την έγκριση

Η Πρόταση και το Μνημόνιο Συνεργασίας εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας στη συνεδρίαση της Τετάρτης 19/6 και σήμερα κατατέθηκαν στη Διαχειριστική Αρχή της ΠΑΜΘ, καθώς η 21η Ιουνίου 2024 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για όλους του Δήμους. Αυτό που αναμένεται εναγωνίως τώρα, με την ευχή όλων, είναι να εγκριθεί το σύνολο των προτάσεων και να μπορέσει ο Δήμος Ορεστιάδας να αξιοποιήσει όλο το ποσό που του διατίθεται, δηλαδή και τα 15 εκατομμύρια ευρώ, όσο πιο σύντομα γίνεται.


Συντάκτης Νίκος Πατούνας 21 Ιουνίου, 2024 20:38

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV