Εφαρμογές “έξυπνων πόλεων” για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ορεστιάδας – Υπεγράφη η σύμβαση, τι περιλαμβάνει

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Μαΐου, 2023 20:05

Εφαρμογές “έξυπνων πόλεων” για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Ορεστιάδας – Υπεγράφη η σύμβαση, τι περιλαμβάνει

Υπογράφηκε την Πέμπτη 18 Μάϊου η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας “Έξυπνης πόλης” και “Βιώσιμης Κινητικότητας” στο πλαίσιο της πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας”:

     Στις 18/05/2023 υπογράφηκε η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Βασίλη Μαυρίδη, και της αναδόχου εταιρίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ‘’ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ’’ ΚΑΙ ‘’ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘’ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ’’» προϋπολογισμού 201.465,28 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας» στο Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Η προμήθεια περιλαμβάνει εφαρμογές «έξυπνων πόλεων».

Ενδεικτικά:

 • Υπόγειο εξοπλισμό ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης
 • Πινακίδες Πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
 • Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας κάδου
 • Σταθμούς φόρτισης 2 ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβάνεται δρομολογητής επικοινωνίας & βάση θεμελίωσης)
 • Έγχρωμες ηλεκτρονικές πινακίδες τεχνολογίας LED
 • Μεταλλικούς ιστούς στήριξης πινακίδων
 • Λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
 • Infokiosk
 • Συστήματα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘’έξυπνης πόλης’’ προς τους πολίτες
 • Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες ‘’έξυπνης πόλης’’ (Android & iOS)
 • Υπηρεσίες Πιλοτικής λειτουργίας ‘’έξυπνης πόλης’’
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ‘’έξυπνης πόλης’’

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Στόχος μας ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής αναβάθμιση του Δήμου μας με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 19 Μαΐου, 2023 20:05

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV