Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Νewsroom 10 Σεπτεμβρίου, 2023 10:59

Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τη Δευτέρα 11.09.2023 και ώρα 17:30 στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:


  1. Ακύρωση ή μη της συμβάσεως κατασκευής του κλειστού Γυμναστηρίου (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

Λόγος εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος:

Το θέμα συζητείται, εκτάκτως, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος


Συντάκτης Νewsroom 10 Σεπτεμβρίου, 2023 10:59

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV