Δήμος Αλεξανδρούπολη: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χωρών για την πρόληψη πυρκαγιών

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 9 Απριλίου, 2024 14:14

Δήμος Αλεξανδρούπολη: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χωρών για την πρόληψη πυρκαγιών

Για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χωρών από ιδιώτες για την πρόληψη πυρκαγιών ενημερώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης:

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επιπωτάτες και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χωρών που βρίσκονται:

  • εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
  • εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών
  • εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

ότι για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτητών τους καθώς στη συντήρηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής τους (1 η Μαΐου- 31 η Οκτωβρίου).

Swiss Approval

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • την υλοτομία και την απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.
  • την αποκλάδωση της κόμης των δένδρων και την αύξηση του ύψους της αρχής της από την επιφάνεια του εδάφους.
  • την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων, εκρηξιμων ή ευλεκτών υλικών..
  • την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι υπόχρεοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τον δήμο με το συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επιφέρει κυρώσεις.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 9 Απριλίου, 2024 14:14

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV