Αναστολή της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη

Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 4 Ιανουαρίου, 2023 10:25

Αναστολή της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι συμβάσεις που είχε υπογράψει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε» και με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε» για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης, είχαν αρχική διάρκεια για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, δηλαδή για χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 30-06-2021 και από 01-09-2021 έως 30-06-2022, και με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή από 01-09-2022 έως 24-12-2022, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΔΠΘ.

Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο της δωρεάν μεταφοράς, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχώρησε με βελτιωμένους όρους (35% αύξηση της Τιμής Αναφοράς για  κάθε δρομολόγιο) σε διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΞΑΝΘΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΠΕΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ» (Αριθ. Διακήρυξης :715/2022).


Ωστόσο, δυστυχώς, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής, ενώ για την πόλη της Αλεξανδρούπολης υποβλήθηκε μια προσφορά, όμως δεν θέλησαν να υποβάλουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, οπότε αυτή απορρίφθηκε. Έτσι ο διαγωνισμός απέβη άγονος.  

Η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μία παροχή, που μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσέφερε στους φοιτητές του. Για την προσφορά αυτή απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι που προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, καθώς δεν λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση. Υπάρχει πάντα η βούληση της διοίκησης του Πανεπιστημίου για τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των φοιτητών μας και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη αυτού του σκοπού, καταλήγει η ανακοίνωση.


Συντάκτης Σταυρούλα Αγελαδαράκη 4 Ιανουαρίου, 2023 10:25

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV