Υλική υποστήριξη οικογενειών με βρέφη από την Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 28 Μαΐου, 2021 13:09

Υλική υποστήριξη οικογενειών με βρέφη από την Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου

Η Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου καλεί δικαιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα” για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό τη υποστήριξή των νεογέννητων

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό τη υποστήριξή των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους Ενοριών που αναρτάται η παρούσα ενημέρωση.


Οι ενδιαφερόμενες εγκυμονούσες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ενορία, το αργότερο έως τις 13ης Ιουνίου 2021.

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης, οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ:

Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 15.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 16.500€,  3 / 18.000€,  4 / 19.500€,  5 / 21.000€,  6 / 22.500€.

Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η υποστήριξη θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:

Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).

Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).

Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.

2. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες:

Α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από την Ενορία),

Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας

Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 2019 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)

Δ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ε. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη.

ΣΤ.  Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)

Ζ.  Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. (μόνο για αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων).

Η. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από: Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό αναπηρίας Β) τον ΣΥΖΥΓΟ και άλλα ανήλικα ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ για τα δικά τους πιστοποιητικά αναπηρίας. Ειδικά για τα Β, όσα είναι τα ανήλικα παιδιά με πιστοποιητικά αναπηρίας, τόσα ονοματεπώνυμα συμπληρώνονται στο σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ με υπογραφή και των δύο γονιών.

Το έντυπο ενημέρωσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανή χώρο στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.com και στις κατά τόπους ενορίες. Η αιτούσα εφόσον δίνει στοιχεία τρίτων προσώπων (συζύγου, τέκνων, φιλοξενούμενων κλπ) οφείλει  να τους παραπέμψει στην ενημέρωση που είναι ανηρτημένη στην ίδια ιστοσελίδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά θα βρείτε στην αίτηση που χορηγείται από την Ενορία σας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στην Ενορία που ανήκει η ενδιαφερόμενη.

Ο κάθε Ναός θα ανακοινώσει τις ημέρες και ώρες που θα διαθέτει τα έντυπα των αιτήσεων και θα παραλαμβάνει τις συμπληρωμένες  αιτήσεις και δικαιολογητικά.  Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η δράση υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία της Τράπεζας Eurobank


Συντάκτης Νewsroom 28 Μαΐου, 2021 13:09

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV