Την Παρασκευή στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας: Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας για την Κοινωνική Εργασία

Συντάκτης Νewsroom 2 Μαΐου, 2011 08:41
Swiss Approval

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε., ενεργώντας ως δυνητικός Δικαιούχος της πράξης “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο  πρόσκλησης του Υπουργείου εργασίας& Κοινωνικής Ασφάλισης, καλεί στην έδρα του όλους τους εν δυνάμει Συμπράττοντες Φορείς σε ανοιχτή σύσκεψη στις 6 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. με σκοπό τη διαμόρφωση και σύναψη εγγράφου Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την πρόσληψη ατόμων που θα τοποθετηθούν και θα απασχοληθούν στους Συμπράττοντες Φορείς σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα (φυσικό & αστικό περιβάλλον, κοινωνικός τομέας, εκπαίδευση, πολιτισμός, κτλ.)

Swiss Approval

Συμπράττοντες φορείς δύναται να είναι:

  • Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
  • κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 7 “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 25520 22330 & 27900 ή στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Ορεστιάδας, Αγίων Θεοδώρων 8, Ορεστιάδα.

 

 


Συντάκτης Νewsroom 2 Μαΐου, 2011 08:41

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV