Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 11 Απριλίου, 2022 17:41

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021, την υπ’ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ. 1333/31-01-2022 ΕΓΚ. (73) του Υπουργείου Εσωτερικών & την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/03-04-2022 ΦΕΚ Β΄1547/02-04-2022, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και μέσω τηλεδιάσκεψης (ePresence.gov.gr, https://www.epresence.gov.gr) για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, στις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της μελέτης Εργοταξιακής σήμανσης του έργου “Ανάπλαση Κέντρου (Πλατείας και οδός Νίκης) Τυχερού Δήμου Σουφλίου”
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή δανειακής σύμβασης του έργου “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής οδού Τυχερού – Θυμαριάς”
Εισηγητής : Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο : Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Εισηγητής:  Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση της 107/2011 απόφασης Δ.Σ. (Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτας Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στη Λευκίμμη (πρώην Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης)
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ


Συντάκτης Νewsroom 11 Απριλίου, 2022 17:41

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV