Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συντάκτης Νewsroom 13 Απριλίου, 2022 14:47

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης περιλαμβάνονται 2 επερωτήσεις και 5 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση της 6ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε συνεδρίαση η οποία θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με της διατάξεις
του άρθρου 167 του Ν.3852/2010,
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. «Ενεργειακή Αναβάθμιση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης στον οικισμό
  Θαλασσιά του Δήμου Τοπείρου»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 2. Σε σιδηροδρομικό μεσαίωνα βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
  Θράκης, ενώ και το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της ΠΑΜΘ.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
 2. Έγκριση για εξαίρεση του Ειδικού Συμβούλου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών από τον
  περιορισμό άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος.
  Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ Κ. Παύλος Δαμιανίδης.
  2
 3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Συμβούλιο Χρηστών
  Λιμένα Καβάλας.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 4. Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Καβάλας,
  πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990 ( ΦΕΚ 101Α) και στο άρθρο 14 του Ν.2194/94 (
  ΦΕΚ 34Α ), για την 6η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, στα πλαίσια των Τοπικών δρώμενων, από 9:00 μμ έως την
  12:00μμ.(και ως εναλλακτική την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022).
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης και 4ης συνεδρίασης έτους 2022 του
  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

Συντάκτης Νewsroom 13 Απριλίου, 2022 14:47

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV