Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Συντάκτης Νewsroom 28 Σεπτεμβρίου, 2021 11:22

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο ή μέσω τηλεδιάσκεψης (ePresence.gov.gr, https ://www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΚΥΑ (ΦΕΚ4337/Β΄/18-09-2021, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 Αιτήσεις, Ερωτήσεις, Ενημερώσεις
ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση (8ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση Τροποποίησης ( 7η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
Εισηγητής : Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΘΕΜΑ 3ο:Καθορισμός χώρων τοποθέτησης υπαίθριων πινακίδων
Εισηγητής : Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων οινοτουριστικής   Διαδρομής στα πλαίσια του έργου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
Εισηγητής : Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο  (Τ.Π.Σ.) Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση έκθεσης εκτίμησης ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 8ο:Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Γ΄ Δόση 2021)
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 9ο:Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα σχολικά Συμβούλια της   Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΘΕΜΑ 11ο:Αντικατάσταση αιρετού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚΟΠΑΠ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΘΕΜΑ 12ο:Αντικατάσταση μέλους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ       
ΘΕΜΑ 13ο:Πρόταση των Δημάρχων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη δημιουργία Επιτροπής για την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θυμαριάς στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Θυμαριάς
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΘΕΜΑ 15ο:Παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)
Εισηγητής: Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Εκμίσθωσης του υπ’ αριθμ.675 τεμαχίου έκτασης 31.312 τ.μ.  του Αγροκτήματος Ταύρης της Κοινότητας Προβατώνα  για  αναπτυξιακούς σκοπούς (Φωτοβολταϊκά)
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μικρού Δερείου
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Λυκόφωτος
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εκμίσθωσης ορεινών αγροτεμαχίων Κοινότητας  Κορνοφωλιάς
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Μάνδρας
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντάκτης Νewsroom 28 Σεπτεμβρίου, 2021 11:22

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV