Συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Διδυμοτείχου

Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 10:37

Σύμφωνα με Πρόσκληση-Ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου:

Swiss Approval

Καλούνται οι δημότες του Καλλικράτειου Δήμου Διδυμοτείχου,που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για τον ορισμό τους ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” να δηλώσουν συμμετοχή έως την 25 Φεβρουαρίου 2011 (από 8 π.μ. έως 15.00 μ.μ.) στο γραφείο του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 25533 50655 και 50620.


Συντάκτης Νewsroom 24 Φεβρουαρίου, 2011 10:37

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV