Εξαντλητικά ωράρια, χωρίς αποζημιώσεις και απαλλαγές για τους φρουρούς του Έβρου

Συντάκτης Νewsroom 3 Ιουλίου, 2020 17:26

Εξαντλητικά ωράρια, χωρίς αποζημιώσεις και απαλλαγές για τους φρουρούς του Έβρου

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του στρατού στον
Έβρο όπως η καταστρατήγηση του ωραρίου, η μη χορήγηση των προβλεπομένων απαλλαγών και η μη καταβολή αποζημιώσεων μίλησε σήμερα στο ΡΑΔΙΟ ΕΒΡΟΣ ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ιωακείμ Μοσχοβάκης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.) Ιωακείμ Μοσχοβάκης αναφέρθηκε σε παράπονα προς την Ένωση από το προσωπικό του στρατού που αφορούν συστηματική καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας με πρόφαση το μεταναστευτικό ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020: “Ορισμένες περιπτώσεις, από τις καταγγελίες βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι συνάδελφοι ξεπερνάνε τις 70 ώρες ανά εβδομάδα ενώ η νομοθεσία είναι σαφέστατη και μιλάει για 40 ώρες“.

Επιπρόσθετα με αυτόν τον τρόπο καταπατούνται και οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ώρες αναπαύσεως με την μη χορήγηση απαλλαγών που προβλέπονται από τον νόμο ενώ ο κ. Μοσχοβάκης έκανε λόγο και για την έλλειψη μηχανισμού υπερωριακής απασχόλησης στις Ένοπλες Δυνάμεις: “Τα στελέχη έχουν εγκλωβιστεί σε μια ιδιότυπη κατάσταση να εργάζονται πέραν του επιτρεπτού ωραρίου και να μην αποζημιώνονται“.


“Ο στρατός δεν είναι για τα πάντα. Κάνουμε την δουλειά μας πάρα πολύ καλά. Τα αποτελέσματα για το μεταναστευτικό μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ καλά παρόλα αυτά αυτό για να γίνει θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια” ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: “Αυτό το σύνθημα το “Ο Έβρος δεν πέφτει” φυσικά δεν πέφτει ο Έβρος. Ο Έβρος είναι ένα ποτάμι. Αλλά τη φρουρά του Έβρου την αποτελούν άνθρωποι. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή όμως από τις τόσες πολλές ώρες που εργάζονται θα πέσουν“.

Ο κ. Μοσχοβάκης μίλησε και για τις τελευταίες εξελίξεις με την εμπλοκή του στρατού σε ελέγχους για τον κορονοϊό στα νησιά με το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου χαρακτηρίζοντας κατάφωρη αδικία τις επιπλέον ώρες εργασίας για τα στελέχη του στρατού χωρίς την δυνατότητα αποζημίωσης. Στο θέμα της αποζημίωσης μίλησε για την υπόθεση επίσης που εκκρεμεί για την αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση που δεν έχει καταβληθεί σε στρατιωτικούς εδώ και τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά τα θέματα επιβαρύνουν και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

Τέλος ο κ. Μοσχοβάκης απηύθυνε έκκληση προς τα στελέχη του στρατού στην περιοχή του Έβρου που αντιμετωπίζουν το όποιο εργασιακό θέμα να απευθύνονται στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Αναλυτικά το έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών:

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού Π.Ε. Έβρου

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17/29.6.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.) με το οποίο γνωρίζεται ότι με την επίκληση του μεταναστευτικού προβλήματος και των γεγονότων του Έβρου καταστρατηγείται αφ΄ ενός το ωράριο εργασίας του προσωπικού και αφ΄ ετέρου η ανάπαυσή του με τη μη χορήγηση των προβλεπομένων απαλλαγών.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, τη διερεύνηση των καταγγελλομένων και την παρέμβασή σας για χορήγηση των δικαιουμένων απαλλαγών στα στελέχη.

…………………………………….

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά ( Ωράριο εργασίας στρατιωτικού προσωπικού    Περιφερειακής Ενότητας Έβρου )

α. Φ. 400/96/264124/Σ. 390/19.10.2014/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος

β. Υπ΄ αριθμ.  Φ. 400/163881/Σ.4187/08.9.2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2156, «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου, έχουν γνωστοποιηθεί στο σωματείο μας  περιπτώσεις κατά τις οποίες καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

2. Όπως μας εγνώσθη, στελέχη τα οποία συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του  μεταναστευτικού  από την 28 Φεβ 20 ως και σήμερα, καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσίες υπερβαίνοντας κατ΄ επανάληψη το 40ωρο και κατά περίπτωση φθάνοντας ακόμα και τις εβδομήντα (70) ώρες ανά εβδομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η συστηματική καταστρατήγηση του ωραρίου και κατ΄ επέκταση η μη ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και ωρών αναπαύσεως όπως αυτό έχει συνταγματικώς κατοχυρωθεί.

3. Επιπροσθέτως διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανομένη ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό των μονάδων του Έβρου καθώς και η εις βάρος του ελαστικοποίηση του υφιστάμενου εργασιακού πλαισίου με πρόφαση το μεταναστευτικό, χωρίς καμία πρόβλεψη για αποζημίωση και παρά τις σχετικές προβλέψεις όπως αυτές διατυπώνονται στα (α) και (β) σχετικά.

4. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα τείνει να ξεφύγει του επίπεδου Δκσεως Τάγματος ως προς την αναπλήρωση ωρών αναπαύσεως καθώς,  λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των μονάδων του Έβρου μετά και τα νέα δεδομένα που διαμορφωθήκαν από το μεταναστευτικό πρόβλημα, η χορήγηση αυτών θεωρείται κατά περίπτωση μη εφικτή.

5. Επί των προαναφερθέντων υπενθυμίζουμε ότι:

α. Δεν υφίσταται μηχανισμός εκτέλεσης και αναγνώρισης υπερωριακής εργασίας στις ΕΔ.

β. Δεν προβλέπεται ουδεμία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό συμφώνως του άρθρου 127 παρ. Κ του (γ) ομοίου. 

γ. Η τήρηση του 40ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (β).   

δ. Εκκρεμεί σειρά αποζημιώσεων για το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ όπως η αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και για την αποκατάσταση των οποιωνδήποτε αδικιών σε βάρος του προσωπικού, παρακαλούμε όπως αναληφθούν ενέργειες για:

α. Την ακριβή υποτύπωση της υπερωριακής εργασίας σε όλες της περιπτώσεις, με ταυτόχρονη θέσπιση νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς τις υπερωρίες, όσο και ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου 40ώρου (με ενδεχόμενη ελαστικοποίηση αυτού για βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών).

β. Την αναγνώριση του πραγματικού εύρους απασχόλησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με το επίσημο ωράριο εργασίας.

γ. Την εξέταση του ενδεχομένου περαιτέρω στελέχωσης των μονάδων που έχουν επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού για την αποφυγή της καταστρατήγησης του ωραρίου εις βάρος του προσωπικού που υπηρετεί σ αυτές.


Συντάκτης Νewsroom 3 Ιουλίου, 2020 17:26

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV